Sporttypen

  • Wintersport

Inspanning

Dit niveau geeft aan hoe intensief de sport kan zijn.

  • Licht
  • Gemiddeld
  • Zwaar
  • Zeer zwaar

Moeilijkheidsniveau

Dit niveau geeft aan hoe makkelijk of moeilijk deze sport aan te leren is.

  • Makkelijk