Menu
Inloggen

Eeuwenoude sport met een hoog gehalte heroïek. Wie kent niet de duels op leven en dood uit talrijke speelfilms? Was dat met sabel of degen? Of een held als Zorro die zwaaide met zijn…sabel? Het hedendaagse schermen gaat niet meer om leven en dood maar heeft nog steeds de charme, snelheid, spanning en behendigheid van toen. Omdat schermen valt onder de wapenwet mag je niet met een schermwapen de straat op, of zonder pak duelleren.

Het Spel en de Score

Schermen is een verzamelnaam voor drie verschillende wapens: de degen, de floret en de sabel. Het doel is om de tegenstander te raken zonder zelf geraakt te worden, waarbij per wapen er verschil is in de zones waar punten gescoord worden. Dat gebeurt dankzij een elektronische punt aan het wapen die reageert op de zones op het pak. De scheidsrechter kent uiteindelijk de punten toe.

Bij het begin en het einde van elke wedstrijd groeten de schermers elkaar, de scheidsrechter en het publiek. Wedstrijden worden geschermd op een loper (ook wel piste genoemd), waarop de twee schermers tegenover elkaar staan. In het moderne schermen is de loper tussen 1,5 en 2 meter breed, en 14 meter lang. De schermers vatten het gevecht aan tegen de stellingslijnen, vier meter van elkaar, in de schermhouding, beter bekend als de positie “en garde”.

Je kunt individueel schermen en/of in een team van 4 personen (equipe genaamd). De puntentelling verschilt per wapen en per wedstrijdvorm.

Schermverenigingen

Schermen kun je alleen leren op een schermvereniging waarvan er 72 zijn in Nederland. De trainer daar noemen we een maître. Veel in het schermen gebeurt in de Franse taal omdat daar de oorsprong van het schermen ligt. Ook veel verenigingen hebben een Frans klinkende naam. Elke schermvereniging heeft voor nieuwkomers wapens en een pak om de sport eerst te proberen. Kom eens langs op een van de introductiecursussen, voor alle leeftijden!

Aanverwante disciplines

Schermen kent dus drie wapens: floret, degen en sabel. Er zijn ook verenigingen die zich richten op historisch schermen, het bestuderen en oefenen van oude gevechtshandelingen. Hier gebruikt men ook historische wapens als langzwaard en rapier. Deze verenigingen hebben zich verenigd in de HEMA-bond.
Tussen beide vormen kennen we het theaterschermen wat we ook in de films zien. In deze vorm wordt een choreografie ingestudeerd die spectaculair oogt.
Binnen de schermsport zijn mensen met een beperking ook meer dan welkom. Omdat het snel verplaatsten op de loper moeilijk is nemen de schermers plaats in een rolstoel. Het rolstoelschermen is spectaculair om te zien en geschikt voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Meer weten?

Zoek op de site van de bond KNAS.NL de vereniging bij jou in de buurt en stap er binnen. Het zal je verbazen als je zelf onder het masker staat. Een unieke ervaring!