Wat gebeurt er met mijn gegevens? 
Sport.nl is een samenwerking tussen NOC*NSF en Infocaster B.V., hierna gezamenlijk te noemen Sport.nl

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Sport.nl omgaat met jouw persoonsgegevens, die wij van jou ontvangen wanneer je gebruik maakt van jouw Sportprofiel.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites waar het “Sportprofiel” wordt gebruikt. Een actueel overzicht van deze websites is te vinden via sport.nl/gebruiksvoorwaarden. Deze websites worden hierna gezamenlijk de Websites” genoemd en elk afzonderlijk “Website”. Het is mogelijk dat op een later moment een wijziging in het overzicht van de Websites plaatsvindt.

Als je bij één van de Websites een Sportprofiel aanmaakt dan kun je deze dus ook gelijk gebruiken voor de andere Websites. Wel zo makkelijk!

Wat is Sportprofiel? 
Een Sportprofiel geeft je toegang tot jouw eigen profiel. Wat je met dit profiel kunt doen verschilt per Website. Je kunt je bijvoorbeeld aanmelden voor een sportactie die wordt georganiseerd, of je kunt je aanmelden voor een nieuwsbrief voor sportclubs. Sportprofiel geeft je dus toegang tot extra’s die je per Website kunt aanvragen door je aan te melden of je voorkeuren door te geven. Elke Website biedt haar eigen extra mogelijkheden.

Welke gegevens verwerkt Sport.nl voor het Sportprofiel? 
Om een Sportprofiel aan te maken dien je de basis gegevens in te vullen waaronder jouw naam en emailadres. De gegevens gemarkeerd met een asterisk (*) zijn noodzakelijk voor het aanmaken van het Sportprofiel. Zonder die gegevens kun je dus geen Sportprofiel aan maken. De overige gegevens zijn optioneel.

Je kunt je ook registreren via jouw Twitter-account of Facebook-account. In dat geval verwerken wij naast de gegevens zoals hiervoor bedoeld mogelijk extra gegevens van jouw Twitter of Facebook account, maar dat hangt af van de privacy-instellingen van jouw account en de privacy voorwaarden van Twitter/Facebook.

Bovenstaande genoemde gegevens zullen hierna worden aangemerkt als de “Basisgegevens”.

Als je eenmaal jouw Sportprofiel hebt aangemaakt kun je per Website binnen je profiel extra opties kiezen of extra gegevens invullen. Per Website kan dit verschillen;

 • Gegevens die jouw voorkeur aangeven: bijvoorbeeld welke thema’s, sporten of tags je interessant vindt;
 • Gegevens die iets zeggen over jouw achtergrond: bijvoorbeeld tot welke doelgroep je behoort, hoe vaak je sport,
 • Gegevens over de (sport)activiteit waarvoor jij je aanmeldt: bijvoorbeeld een sportactiviteit tijdens de AH Sportactie
 • Telefoonnummer en noodnummer: deze kunnen worden ingevuld in je Sportprofiel. Als je je inschrijft voor een sportactiviteit, dan kan de sportaanbieder contact met je opnemen of kan de sportaanbieder het noodnummer bellen als er iets met jou gebeurt tijdens de sportactiviteit.

Dit zijn de “Extra Gegevens”.

Daarnaast kun je per Website een nieuwsbrief aanvragen zodat je van al het laatste nieuws op de hoogte bent. Hoe dit werkt, lees je in het kopje onder ‘nieuwsbrief’.

Zie verder ook de cookieverklaring op de Website(s) waarin toegelicht wordt wat we nog meer registreren.

Doeleinden: Waarom verwerkt Sport.nl jouw (persoons)gegevens?
Sport.nl verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om je in staat te stellen gebruik te kunnen maken van Sportprofiel;
 • om je te informeren over Sportprofiel;
 • om een leeftijdscheck te kunnen uitvoeren;
 • om je in contact te kunnen brengen met sportclubs of andere derde partijen, en je in dat kader eventueel Basisgegevens en/of Extra Gegevens met deze sportclubs of andere derde partijen zal delen, mits je zelf daarvoor aanmeldt of hiervoor extra expliciete toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld door je in te schrijven voor een sportactiviteit tijdens de AH Sportactie);
 • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
 • voor het verbeteren van de Websites en dienstverlening van Sport.nl;
 • om je eventuele evaluaties (voor marketingonderzoek) te kunnen sturen;
 • profiling; zo zouden we bijvoorbeeld de Websites voor je kunnen personaliseren op basis van je Basisgegevens, Extra Gegevens en/of je klikgedrag (bijvoorbeeld je geeft aan geïnteresseerd te zijn in voetbal, dan zouden wij je meer voetbal gerelateerde informatie kunnen laten zien);
 • voor het aan jou kunnen verzenden van de digitale nieuwsbrieven en relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails), al dan niet gepersonaliseerd op basis van je Basisgegevens, Extra Gegevens en/of je klikgedrag (dit verzenden wij alleen als jij je hiervoor expliciet hebt aangemeld op de Website(s), waarvoor je je ook weer kunt uitschrijven);
 • voor statistische doeleinden.

Rechtsgrond voor de verwerking 
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in de toestemming die je aan ons geeft.  Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, moet deze toestemming op grond van de wet door jouw ouder of voogd worden gegeven. Daarnaast ligt de grondslag om je te informeren over je Sportprofiel in het gerechtvaardigd belang. Sport.nl dient je namelijk goed op de hoogte te kunnen houden over (de werking van) het profiel.

Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt? 
Om je een e-mail te kunnen versturen maken wij gebruik van een derde partij (zie hieronder “doorgifte aan het buitenland”). Persoonsgegevens worden verder niet door Sport.nl aan derde partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is of als je jezelf inschrijft voor bijvoorbeeld een sportactie of sportplatform bij een derde, om bijvoorbeeld je bestelling te verwerken. Schrijf je je bijvoorbeeld in voor een sportactiviteit tijdens de AH Sportactie dan zal Sport.nl jouw naam doorgeven aan die betreffende sportaanbieder. Als je jouw e-mailadres, telefoonnummer, noodtelefoonnummer en/of leeftijd hebt ingevuld in je Sportprofiel, zullen deze ook aan die sportaanbieder worden verzonden. De sportaanbieder kan via het onlinesysteem (bijvoorbeeld voor de AH Sportactie) aan jou een e-mail sturen.

De betreffende derde partijen (zoals de sportaanbieder) hebben mogelijk hun eigen privacybeleid voor de verwerking van jouw (persoons)gegevens. Sport.nl is niet verantwoordelijk voor die verwerking.

Als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief en updates dan wordt jouw e-mailadres ook niet aan derde partijen verstrekt. Sport.nl kan je wel benaderen met informatie van/over een derde (zie hieronder nieuwsbrief) zoals bijvoorbeeld door het versturen van een e-mail met een actie over een sportevenement, maar Sport.nl zal jouw gegevens niet aan deze derde verstrekken. De actie zal door Sport.nl worden verzonden.

Doorgifte aan het buitenland
Je persoonsgegevens worden ook verwerkt buiten de EU, te weten in de Verenigde Staten. Amerikaanse bedrijven kunnen zich aansluiten bij het Privacy Shield dat goedgekeurd is door de Europese Commissie. Wij maken gebruik van Mandrill/ MailChimp om je e-mails te kunnen sturen. Het bedrijf hierachter (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp) heeft zich aangesloten bij het Privacy Shield. Voor meer informatie over hun privacybeleid zie: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Nieuwsbrief
Met jouw Sportprofiel kun je per Website je aanmelden voor een nieuwbrief en additionele (promotionele) e-mails. Dit doe je door in je profiel aan te geven dat je dit wilt ontvangen en je kunt bij sommige Websites ook aangeven hoe vaak je de nieuwbrief wilt ontvangen (de frequentie). De nieuwsbrief bevat het laatste nieuws gerelateerd aan de Website waarvoor je de nieuwsbrief aanvraagt. Ook kunnen er gerelateerde evenementen, merchandise, acties en prijsvragen, over sportevenementen en over aan de Nederlandse sport gerelateerde sponsoren en haar diensten in worden opgenomen. 

Daarbij kan het zijn dat je ook doelgroepgerichte informatie ontvangt gebaseerd op jouw Basisgegevens, Extra Gegevens en/of je klikgedrag.

Als je je voor een nieuwsbrief aanmeldt, kunnen wij jou ook relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails) versturen die gerelateerd zijn aan de Website waarvoor jij de nieuwsbrief hebt aangevraagd. Dit kan ook doelgroepgerichte informatie bevatten gebaseerd op jouw Basisgegevens, Extra Gegevens en/of je klikgedrag.

Ik wil de nieuwsbrief niet langer ontvangen. Hoe kan ik mij uitschrijven?
Je kunt je op twee manieren uitschrijven voor de nieuwsbrief:

 1. door gebruik te maken van de opt-out die in elke nieuwsbrief is opgenomen
 2. door in je Sportprofiel de optie van de nieuwsbrief uit te klikken.

Heb je je ingeschreven voor meerdere nieuwsbrieven van verschillende Websites en wil je ze allemaal stop zetten? Dan kun je je per nieuwsbrief uitschrijven.

Eenmaal uitgeschreven voor een nieuwsbrief, dan zal je de relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails) ook niet meer ontvangen.

Bewaartermijnen: Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik mijn Sportprofiel aanpas of verwijder?
Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval zolang je jouw Sportprofiel aanhoudt. Als je jouw Sportprofiel geheel verwijdert dan heb je op geen enkele Website meer toegang tot je profiel. Sport.nl zal je voornaam, achternaam en e-mailadres (en eventuele ingevulde telefoonnummers) niet langer gebruiken en verwijderen, tenzij dit vereist wordt door de fiscale bewaarplicht. De overige gegevens zullen alleen worden bewaard voor statistische doeleinden. Die gegevens zullen niet meer naar jou te herleiden zijn.

Mocht je een Extra Gegeven verwijderen in één van de profielen op de Website, dan zal voor die Website dat gegeven niet meer gekoppeld zijn aan jouw Sportprofiel. Bijvoorbeeld, je geeft aan niet langer geïnteresseerd te zijn in voetbal op een Website. Dan wordt je profiel voor die Website losgekoppeld van de interesse voetbal en zal je niet meer extra voetbal gerelateerde artikelen zien. Sport.nl gebruikt vanaf dat moment je voormalige interesse (in dit geval in voetbal) alleen nog voor statistische doeleinden.

Aangezien wij jouw Sportprofiel op basis van jouw toestemming verwerken, kun je ook te allen tijde jouw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen. Wij zullen dan de gegevens die herleidbaar naar jou zijn niet langer verwerken en jouw Sportprofiel verwijderen. Dit heeft dus exact hetzelfde effect als dat je zelf jouw Sportprofiel verwijdert, zoals hierboven beschreven. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Beveiliging van persoonsgegevens
Sport.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten
Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien die Sport.nl van je verwerkt en om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar en het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid. Als je gebruik wilt maken van één van je rechten neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens (zie onder het kopje “Contactgegevens Sport.nl”).

Wij zullen jouw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt tot drie maanden.

Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Andere verwerkingen van (persoons)gegevens
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van (persoons)gegevens door Sport.nl voor het Sportprofiel. Voor andere verwerkingen van persoonsgegevens door Sport.nl geldt mogelijk een ander privacybeleid. Neem bij vragen daarover contact met ons op.

Wijzigen van deze privacyverklaring
Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Websites plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst. Indien nodig, zullen wij je vragen om akkoord te gaan met de nieuwe privacyverklaring.

Vragen 
Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Sport.nl neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens Sport.nl

Infocaster B.V.
Oude Oeverstraat 120-7
6811 JZ Arnhem
clubbase@nocnsf.nl­