Over Sport.nl

Sport op de kaart

Sport.nl helpt je bij het maken van een keuze voor een sport en sportaanbieder. Dat kan een vereniging zijn, maar ook een club, school of sportlocatie bijvoorbeeld. Samen met de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden werken we eraan om dat zo goed mogelijk te doen. We hebben nu ruim 14.000 sportaanbieders op de kaart, maar we zijn er nog niet: elke dag wordt het aanbod verder aangevuld, zodat je elke dag meer kunt halen uit jouw bezoek aan Sport.nl. Nu kan het echter nog zo zijn dat je soms niet vindt wat je zoekt. Dan verwijzen we je graag naar de sportbond van de sport waar je naar zoekt.

Inspiratie en informatie

Op Sport.nl is naast het sportaanbod nog veel meer te vinden. Artikelen over sportkleding en materiaal, voeding, het voorkomen van blessures, de kosten van verschillende sporten en bijvoorbeeld de leukste sportieve activiteiten. Een compleet online sportmagazine met elke dag weer nieuwe inspiratie en informatie. Je kunt content sorteren op de categorie of het onderwerp dat jij interessant vindt.

Sportbonden

NOC*NSF is de koepel van sportbonden in Nederland. De sportbonden ondersteunen lokale sportaanbieders en zorgen ervoor dat jij als sporter kunt trainen of wedstrijden kunt doen in een veilige en plezierige omgeving. Steeds meer sportbonden sluiten zich bij Sport.nl aan, zodat ons aanbod voor jou steeds completer wordt.

Nederlandse Loterij

Sport.nl is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Loterij. Steeds meer mensen komen erachter dat zonder Nederlandse Loterij de Nederlandse sport moeilijk zou kunnen bestaan. Sportaanbod zou duurder zijn en sportbonden en -verenigingen zouden zelfs verdwijnen. Waarom is de Nederlandse Loterij zo belangrijk? Omdat Nederlandse Loterij bijdraagt aan een gelukkiger en gezonder Nederland, door haar opbrengst te investeren in sport en goede doelen.

Andere sponsors

Op verschillende plekken op de website worden ook andere sponsors vermeld. Met een logo of in een verhaal. Soms zijn dat sponsors van NOC*NSF, soms van de aangesloten sportbonden. Ook deze sponsors dragen - naast De Lotto - vaak al jaren bij aan de Nederlandse sport. Samen zorgen zij ervoor dat we met elkaar van de sport kunnen genieten. Daarom is het belangrijk dat zij op Sport.nl staan en vertellen hoe zij de sport ondersteunen.

Heb je vragen?

Mocht je iets missen op Sport.nl of vragen hebben, stuur dan een mail naar sportsupport@nocnsf.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.