Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan Sport.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan Sport.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Je doet aan sport omdat je het leuk vindt. Omdat je er plezier aan beleeft en nieuwe dingen leert. Dat lukt het beste als je je goed en veilig voelt als je op de sportclub of in de sportzaal bent. Maar het lukt minder goed als je je daar niet fijn voelt omdat je gepest wordt.

Pesten bij kinderen

VeiligheidNL heeft een paar feitjes over pesten bij kinderen op een rijtje gezet. Zo pesten jongens vaker dan meisjes en worden zij ook vaker gepest. Pesten komt het meest voor bij kinderen tussen de 9 en 12 jaar. Kinderen die gepest worden krijgen het vaakst te maken met verbaal geweld, zoals uitschelden, en met licht lichamelijk geweld, zoals vechten.

Onzichtbaar

Aan pesten kun je het beste met zijn allen iets doen. Dus vaders en moeders, kinderen en trainers of coaches samen. Niet iedereen ziet alles wat er op de club gebeurt, al was het maar omdat het pesten soms ook onzichtbaar kan gebeuren – stiekem achter de rug van de trainer – of buiten de club – bijvoorbeeld op sociale media. Ben jij degene die het pesten ziet gebeuren, praat er dan over. Stap op de trainer of coach af en geef aan dat je graag met elkaar wilt werken aan een sfeer op de club die voor iedereen leuk en veilig is.

Geen eenrichtingsgesprek

Als het jouw kind is dat gepest wordt, dan is het logisch dat je je daar zorgen over maakt. Je wilt dan dat het pesten zo snel mogelijk stopt. Praat daar met de trainer of coach over, maar pas op dat het geen eenrichtingsgesprek wordt. De trainer of coach vindt het ook niet leuk dat jouw kind gepest wordt. Benadruk weer dat je samen wilt zorgen dat het pestgedrag ophoudt.

Opletten

Vraag de trainer ook naar zijn verhaal. Hoe gedraagt jouw kind zich op de training? Ziet hij ook dat er gepest wordt? En is jouw kind dan altijd het slachtoffer of zijn er ook andere kinderen die gepest worden? Misschien kan de trainer deze vragen niet meteen beantwoorden. Vraag hem dan of hij er de komende twee weken eens extra op wil letten, zodat je er daarna verder over kunt praten.

Pestprotocol

Vervolgens ga je samen aan de slag om het gedrag te veranderen. Vraag of de vereniging een pestprotocol heeft waarin de regels van de club staan en ook hoe ze omgaat met pestsituaties. Is dat pestprotocol er al? Misschien kun je het dan rond de training een keer samen met de trainer bespreken met de kinderen. Vraag ook de ouders van de andere kinderen om hierbij aanwezig te zijn.

Iedereen mag vertellen

Lukt het je om ook de andere ouders te betrekken, dan wordt het gelijk een gesprek van jullie allemaal. Andere kinderen krijgen nu ook de ruimte om te vertellen over pesten op de vereniging. Leg ook uit dat het lastig is om kinderen die gepest worden te helpen als niemand het weet. Iedereen moet lol hebben op de sportvereniging, en daar hoort ook bij dat je je absoluut niet hoeft te schamen als je gepest wordt, maar het gewoon vertelt.

Samen regels bedenken

Dit gesprek over pesten kun je natuurlijk ook voeren met oudere kinderen, met jongeren of wanneer er pestgedrag voorkomt in een team met volwassen spelers. Is er nog geen pestprotocol op de vereniging? Gebruik het gesprek dan om samen regels op te stellen die jullie belangrijk vinden. Deel ze met de hele vereniging, zodat iedereen ervan afweet en iedereen met nog meer plezier kan sporten.

 

Bronnen: VeiligheidNL en Tvsportplezier.nl

Foto: Shutterstock/Joseph Som

  • Datum: 19-09-2016
#VeiligSportklimaat #Preventie #Kinderen #Samensporten

Lees ook