Tip van de week: houd sport sportief

De praktijk leert dat het soms moeilijk is zijn om negatieve emoties, zoals teleurstelling of een gevoel dat je onrecht is aangedaan, een plekje te geven. Denk maar eens aan het protesteren tegen een beslissing van de scheidsrechter. In zeldzame gevallen uit dit zich zelfs in excessief gedrag. Uitingen die niet thuishoren bij een sportwedstrijd. Want of je nu wint of verliest: sport draait om plezier.

Sportverenigingen zetten zich actief in om gewenst gedrag bij sporters en hun ouders te bevorderen. Maar je kunt zelf ook actie ondernemen om sportief gedrag te stimuleren. Kijk maar eens deze vijf tips.

1. Maak afspraken met het team

Teamafspraken helpen om sportiviteit te stimuleren. Stel met je ploeg een aantal regels op waar iedereen zich aan moet houden. Geef bijvoorbeeld de tegenstander vóór en na de wedstrijd een hand. Of laat alleen de aanvoerder in gesprek gaan met de scheidsrechter.

2. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag

Een tip die in het verlengde ligt van de eerste tip. Het is goed om elkaar aan te spreken wanneer iemand zich niet aan de regels van het team houdt. Of wanneer iemand zich op een andere manier ongewenst opstelt. Door elkaar hierop te wijzen creëer je een verantwoordelijkheidsgevoel. Ook ouders en coaches kunnen hierin een rol vervullen. Bespreek op een rustige toon waarom de persoon in kwestie met zijn gedrag niet bijdraagt aan een sportieve wedstrijd. Het kan voorkomen dat diegene het niet eens in de gaten heeft dat het getoonde gedrag niet wenselijk is.

3. Benader elkaar positief

Niemand wordt beter van een negatieve aanpak. Coach elkaar daarom op een positieve manier. Zo hervinden sporters sneller het zelfvertrouwen en presteren zij binnen de kortste keren op hun gebruikelijke niveau. Een schouderklopje doet wonderen.

4. Geef als ouders het goede voorbeeld

Ouders hebben veel invloed op het gedrag van hun kind. Een jonge voetballer die zijn vader langs de kant constant hoort en ziet protesteren, zal snel geneigd zijn dit over te nemen. Ook al ben je het niet eens met een beslissing van de coach of de scheidsrechter, houd je gemak! Je kunt achteraf altijd nog even deze persoon aanschieten. Onthoud: het is en blijft een spelletje.

5. Wees er voor je team

Je bent onderdeel van een team. Jouw ploeg rekent op je. Sla dus niet zonder jezelf af te melden een training of wedstrijd over. Dat benadeelt het teammoreel. En juist een goede sfeer in de groep helpt om op een positieve manier te sporten. En om wedstrijden te winnen.

Wil je meer weten over sportiviteit en het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag? Breng dan eens een bezoek aan de website van Veilig SportKlimaat.

 

Eerder maakte Tym.nl een artikel over het stimuleren van sportief gedrag bij kinderen. Kijk hiervoor op deze pagina.

Foto: Shutterstock

Publicatiedatum: 03-01-2016