Houd je hart gezond, blijf in beweging

Uit berekeningen van het RIVM in opdracht van de Hartstichting blijkt dat ons land in 2040 maar liefst 1,4 miljoen hartpatiënten zou kunnen tellen, als de trend zich naar verwachting ontwikkelt. Dat zou een stijging betekenen van 65% ten opzichte van 2011.

Vergrijzing

Waar komt die explosieve toename vandaan? Met de beschuldigende vinger kan worden gewezen naar de vergrijzing waarmee Nederland nu en in de komende decennia mee te maken heeft.

De totale kosten van de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten bedragen volgens de Hartstichting nu al meer dan 8 miljard euro per jaar. En die kosten zullen volgens de Hartstichting nog fors stijgen als gevolg van de verwachte groei van het aantal patiënten.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: “Er móet nu iets veranderen om het aantal slachtoffers te verminderen en ook om de almaar stijgende zorgkosten te drukken. Het is noodzakelijk dat we hart- en vaatziekten in een vroeger stadium kunnen herkennen en behandelen, zodat minder mensen ziek worden. Daarnaast moeten we nieuwe manieren vinden om een gezonde leefstijl lang vol te houden. Het is urgent dat de overheid, het bedrijfsleven en de zorg zich integraal inzetten om dit probleem aan te pakken.”

Risicofactoren

Volgens de Hartstichting is deze ontwikkeling te keren door factoren aan te pakken die de kans op hart- en vaatziekten vergroten, zoals een te hoge bloeddruk en roken. En dat is niet zomaar een loze kreet, het kan grote positieve gevolgen hebben! Als iedereen in Nederland een gezonde bloeddruk zou hebben, zou dat leiden tot 360.000 minder patiënten met hart- en vaatziekten in 2040. Als vanaf nu iedereen zou stoppen met roken, zouden er in 2040 320.000 mensen minder hart- of vaatpatiënt zijn.

Daarnaast vormen ook een verhoogd cholesterolgehalte, overgewicht en te weinig lichaamsbeweging belangrijke risicofactoren.

Goed nieuws

Hoewel de vergrijzing in belangrijke mate bijdraagt aan de toename van het aantal mensen met hart- en vaatziekten, vinden veel hart- en vaatproblemen hun oorzaak in een ongezonde leefstijl. Het goede nieuws is dat je daar zelf iets aan kunt doen.

Door meer te bewegen, af te vallen als je te zwaar bent, minder of liever helemaal niet te roken en gezonder te eten kun je aanzienlijke gezondheidswinst boeken en houd je je hart gezond.

Beweeg!

Bij een gezond leefpatroon hoort minimaal een halfuur beweging per dag. Dat houdt je hart en bloedvaten in conditie en verlaagt je bloeddruk. Andere voordelen van bewegen zijn dat het je spijsvertering verbetert, je gewicht positief beïnvloedt, botontkalking tegengaat, spanningen wegneemt en maakt dat je beter slaapt. En het geeft je energie!

Kies wel een sport die je leuk vindt en goed bij je past. Dan houd je het niet alleen langer vol, maar beleef je er ook meer plezier aan. Op Sport.nl kun je met behulp van de Sportwijzer eenvoudig onderzoeken welke sport het meest geschikt is voor jou.

 

Bron: Hartstichting.nl

Foto: Shutterstock

Publicatiedatum: 13-12-2015