Vluchtelingen en sport: de taal van de sport begrijpt iedereen

Bijna 40.000 vluchtelingen hebben sinds begin 2015 asiel aangevraagd in Nederland. Dat zijn er een stuk meer dan in 2014, toen er een kleine 25.000 vluchtelingen naar ons land kwamen. In de periode van 1997 tot en met 2004 was de instroom van vluchtelingen voor het laatst zo hoog als nu. De grootste groep vluchtelingen die nu naar Nederland komt, valt in de leeftijdscategorie van 18 tot 29 jaar.

Sneller thuis

Deze cijfers heeft het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB) op een rijtje gezet. In een artikel gaat het instituut dieper in op de positieve effecten van sport voor vluchtelingen. Uit eerdere ervaringen blijkt dat een goede gezondheid, zowel fysiek als mentaal, vluchtelingen helpt om zich sneller thuis te voelen in Nederland. Juist daarom zijn al die sportactiviteiten in en rond asielzoekerscentra zo belangrijk.

Energie en motivatie

Door te sporten voel je je niet alleen gezond en fit, het kan ook isolement doorbreken en ervoor zorgen dat je nieuwe contacten opdoet, de Nederlandse taal sneller leert en misschien zelfs wel nieuwe vrienden maakt. Ook geeft het meedoen aan sportieve activiteiten weer wat structuur aan je leven. Het geeft je energie, een beter zelfbeeld en de motivatie om ook andere activiteiten op te pakken.

Gedachten verzetten

Veel vluchtelingen uit een oorlogsgebied hebben traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Vaak ook hebben ze familieleden moeten achterlaten om de oversteek naar Europa en daarna naar Nederland te maken. Ze kunnen last hebben van stress, spanning, angsten en onzekerheid. Sport en bewegen geeft dan afleiding, al was het maar omdat je dan even nergens anders aan hoeft te denken en onbezorgd plezier kunt maken.

Subsidie

Ook NOC*NSF vindt het belangrijk dat er in Nederland sportieve activiteiten worden georganiseerd voor vluchtelingen. Om dat mogelijk te maken heeft ze subsidie aangevraagd bij het Internationaal Olympisch Comité, dat begin september in totaal 1,8 miljoen euro beschikbaar stelde voor het uitvoeren van sportactiviteiten en het beschikbaar stellen van sportmateriaal voor vluchtelingen. Ook onderzoekt NOC*NSF andere mogelijkheden om subsidie te krijgen voor sport en bewegen voor deze doelgroep.

Helpen

“De laatste tijd is er een grote stroom aan vluchtelingen in Nederland. Er is een enorme aandacht voor deze groep, niet alleen in de media, maar ook bij gemeenten, lokale instellingen en de wijkbewoners”, weet Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF. “Dit alles vergroot de noodzaak, maar ook de kans op slagen, om nu deze groep extra aandacht te geven. In de eerste plaats omdat we deze mensen willen helpen in deze moeilijke tijd. In de tweede plaats omdat er nu allerlei losse initiatieven vanuit de sport ontstaan, waar met goede afstemming, kennisdeling, begeleiding en inspiratieoverdracht een brede, langlopende aanpak kan ontstaan met een enorm bereik en groot effect.”

Mooie initiatieven

In afstemming met Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers gaat NOC*NSF sportverenigingen stimuleren om zich in te zetten om sportactiviteiten voor vluchtelingen te organiseren, zodat zij kunnen kennismaken met de lokale bewoners en cultuur. “Op dit moment zien we al mooie initiatieven ontstaan bij sportclubs, die bij de vluchtelingen en de verenigingen veel enthousiasme opleveren”, vertelt Erik.

Talent

En soms kan al deze inzet van de Nederlandse sport voor vluchtelingen zelfs leiden tot het ontdekken van nieuw sportief talent. Zo kreeg Aram Mahmoud, een jonge Syriër en getalenteerde badmintonner die nog maar een paar weken in ons land is, de kans om mee te trainen met de Nederlandse badmintonselectie. Wie weet wat daar nog uit voortkomt.

 

Foto: Flickr/CC strassenstriche.net

Bronnen: NISB, NOC*NSF en Eenvandaag

Publicatiedatum: 10-11-2015