Eén momentje voor een bewuste keuze‚Ķ

Leuk dat je een bezoekt brengt aan Sport.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan Sport.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 86 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder gaf in 2014 aan (zeer) tevreden te zijn met de mogelijkheden om te sporten en bewegen in de directe woonomgeving. Mannen zijn even blij met het sportaanbod dicht bij huis als vrouwen. Met de leeftijd lijkt de tevredenheid over sport- en beweegmogelijkheden in de buurt een beetje toe te nemen, maar de verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn klein.

Even tevreden

Ook tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus zijn de verschillen in tevredenheid over het sportaanbod te verwaarlozen. Mensen met een lagere opleiding zijn even blij met het aanbod als degenen die een middelbare of hogere opleiding hebben gedaan.

Sporters met een beperking

Als je een beperking hebt kan het nog weleens lastig zijn om dicht bij huis geschikt sportaanbod en een goede sportaccommodatie te vinden. Toch blijkt uit het onderzoek van het SCP dat Nederlanders met een chronische aandoening en/of een lichamelijke beperking ongeveer even tevreden zijn met de sport- en beweegmogelijkheden in de buurt als mensen die geen beperking of aandoening hebben.

Stad of dorp

Opvallend is dat van de bewoners van plekken die het midden houden tussen een stad en een dorp maar liefst 91 procent tevreden is over het sportaanbod. Dat percentage ligt in de zeer sterk stedelijke gebieden (81 procent) en in de kleine dorpen (78 procent) duidelijk lager.

Gezondheid

Het verschil tussen Nederlanders die hun gezondheid als goed of zeer goed ervaren en de groep die zich matig of niet echt gezond voelt, is ook iets groter. Toch is nog altijd 76 procent van de Nederlanders met een slechte of zeer slechte gezondheid tevreden over het sportaanbod dicht bij huis.

Bron: Volksgezondheidenzorg.info

  • Datum: 23-11-2015
#Accommodaties #Onderzoek

Lees ook