Club van de maand: 't Dorpshuus Varsselder-Veldhunten

’t Dorpshuus is een unieke samenwerking, die zonder de enorme inspanning van een heel groot deel van de dorpsbevolking nooit gerealiseerd had kunnen worden. Zeker voor kleine gemeenschappen in gebieden waar de bevolkingskrimp hard toeslaat kan ’t Dorpshuus als voorbeeld dienen.

Eerst delen

Wim Klompenhouwer, voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen en trekker van dit samenwerkingsinitiatief, verwoordt het als volgt: “Je moet eerst delen om te kunnen vermenigvuldigen.” De verenigingen in ’t Dorpshuus delen ervaringen, kennis, vrijwilligers en faciliteiten. Met positief resultaat voor hun ledenaantallen en activiteiten en – daarmee uiteindelijk – hun bestaansrecht. “Zo’n samenwerkingsverband is noodzakelijk voor heel veel kleine kernen om te kunnen overleven”, aldus Wim. 

Eén plek

De bewoners zijn er blij mee. Zij kunnen met familie en vrienden terecht op één plek voor goede (vaak gedeelde) faciliteiten en een divers aanbod. Onderstaande film laat je zien wat er op een willekeurige maandagavond in Varsselder-Veldhunten zoal te doen is.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze sportaccommodatie kijk dan hier op Sport.nl of bezoek de website van de gezamenlijke verenigingen: www.varsselderveldhunten.nl.

Publicatiedatum: 16-09-2015