Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan Sport.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan Sport.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Bij je vereniging wil je gewoon veilig kunnen sporten en spelen en geen vervelende dingen meemaken. Om jou en andere leden tegen nare ervaringen te beschermen kunnen verenigingen hun vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laten aanvragen. Dit is een verklaring die wordt afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van de vrijwilliger geen bezwaar oplevert voor het doel, bijvoorbeeld werken met minderjarigen bij een sportvereniging. De VOG wordt in de volksmond ook wel bewijs van goed gedrag genoemd.

Je veilig voelen

Sinds op 1 januari dit jaar de gratis VOG voor vrijwilligers is ingevoerd, vroegen al 11.655 mensen een verklaring aan. Dat maakte staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie bekend bij de aftrap van de campagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking moeten zich veilen voelen op sportclubs of zomerkampen. Organisaties die werken met kwetsbare groepen moeten zorgen voor een veilig klimaat. De gratis VOG draagt hieraan bij. Ons streven is dat alle betrokken organisaties hier standaard om gaan vragen”, zei hij. 

Bespreekbaar maken

Ook viervoudig olympisch zwemkampioene Inge de Bruijn en vijfvoudig wereldkampioene zeilen Lobke Berkhout waren aanwezig bij de aftrap van de campagne, waarvan zij de ambassadeurs zijn. “Helaas gaat het bij seksueel grensoverschrijdend gedrag om mensen die misbruik maken van hun machtspositie binnen een organisatie waarbij de ‘mindere’ wordt geïntimideerd, gekleineerd en soms zelfs seksueel wordt lastig gevallen”, vertelde Inge. “Ik ben ambassadeur voor de campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’ omdat ik het van groot belang vind dat deze kwetsbare groep van minderjarigen en verstandelijk beperkten wordt beschermd en dat dit probleem bespreekbaar wordt gemaakt.”

Kwetsbaar

“Met de komst van mijn dochtertje Belle besef ik maar al te goed hoe kwetsbaar minderjarigen zijn. Ik moet er niet aan denken dat haar iets overkomt op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de sportclub”, vertelde Lobke over haar persoonlijke motivatie om zich sterk te maken voor de campagne. “Het is heel belangrijk dat er preventieve maatregelen genomen worden bij organisaties waar vrijwilligers werken met kwetsbare groepen om incidenten te voorkomen.” 

Estafette

Bij de campagne hoort ook een VOG-estafette. Daarbij geven besturen een grote rode bal aan elkaar door met de oproep een punt te maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De estafettes gaan van start in Barendrecht, Boxtel, Hoorn, Breda, Den Haag, Leeuwarden en Eindhoven. Jouw sportvereniging kan de campagne ook steunen door posters op te hangen of een banner op de website te plaatsen.

1900 aanvragen

NOC*NSF steunt de campagne van het ministerie van Veiligheid en Justitie omdat het aantal VOG-aanvragen wat de sportkoepel betreft nog verder omhoog kan. “Sinds begin dit jaar is het aantal VOG-aanvragen fors gestegen ten opzichte van voorgaande jaren”, zegt Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF. “In de periode 1 januari tot 1 mei hebben 1900 organisaties zich aangemeld om aanspraak te maken op de gratis VOG. Bij ruim 1100 daarvan betreft het sportorganisaties. Deze stijging komt door de toenemende media-aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag bij sportclubs en het feit dat het aanvragen van de VOG vanaf 1 januari 2015 wordt vergoed door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.” 

Meer weten?

Wil je meer weten over de campagne? Kijk dan op de website maakereenpuntvan.nl of bekijk onderstaande campagnevideo van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bron: NOC*NSF

Foto: Shutterstock

  • Datum: 18-05-2015
#Regelingen #NOC*NSF #Beleid

Lees ook