Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan Sport.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan Sport.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Tour langs sportclubs over verantwoord omgaan met alcohol

Recent onderzoek laat zien dat verenigingen de leeftijdsgrenzen voor het schenken van alcohol in sportkantines nog beter kunnen naleven. In 2011 schonk maar 4 procent van de sportverenigingen consequent geen alcohol aan jongeren onder de 16 jaar. In 2013 was dat gestegen naar 15 procent, nog steeds een laag percentage.

Grote gevolgen

Nico van der Lely, kinderarts, oprichter van alcoholpoli’s in Nederland en expert als het gaat om jongeren en alcoholgebruik, is het boegbeeld van deze campagne. “Ik zie in mijn praktijk dagelijks de grote gevolgen van overmatig alcoholgebruik onder jongeren”, vertelt hij. “Veel mensen en jongeren zijn zich niet bewust van de gevolgen en daarom organiseren we deze bijeenkomsten bij sportverenigingen.” 

Tips om ‘nee’ te verkopen

Als de tour jouw sportvereniging bezoekt, krijgt ze onder andere tips om de leeftijdsgrenzen bij het schenken van alcohol te handhaven. Er zijn instructievideo’s waarin acteurs lastige situaties aan de bar naspelen en waarin tips worden gegeven om op een juiste manier te vragen naar een legitimatiebewijs en ‘nee’ te verkopen.

Te makkelijk alcohol

De bewustwordingscampagne wordt mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het ministerie van VWS, zorgverzekeraar DSW, NOC*NSF en de sportbonden voor voetbal, hockey, tennis en korfbal. “NIX 18, dat zou in alle sportkantines volstrekt normaal moeten zijn”, zegt Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS. “Helaas is het tegendeel waar. Sportkantines scoren beroerd op het naleven van de leeftijdgrens. Jongeren krijgen daar te makkelijk alcohol. Ik ben dan ook heel blij dat NOC*NSF en dr. Van der Lely het initiatief nemen om dit aan te pakken. Met bewustwording voor jongeren en betrokkenen, maar ook gewoon met praktische tips om de naleving te verbeteren.”

Legitimatiebewijs

“De baromzet in de sportkantine is voor veel sportclubs een belangrijke bron van inkomsten”, weet Ton Rombouts, vicevoorzitter van NOC*NSF. “Maar we hebben vanuit de sport ook de verantwoordelijkheid dat er op een verantwoorde manier met alcohol wordt omgegaan, zeker bij jongeren. We moeten het in de sport normaal gaan vinden om naar een legitimatiebewijs te vragen bij het verstrekken van alcohol. Dat vraagt om een cultuuromslag.”

Bron: NOC*NSF.

Foto: Shutterstock