Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan Sport.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan Sport.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Sport is niet alleen leuk om te doen, het kan je ook enorm stimuleren om weer mee te doen in de samenleving als je een moeilijke tijd doormaakt of achter de rug hebt. Dat geldt helemaal als je samen aan sport doet. Een van de programma’s van de Stichting Life Goals is de Dutch Street Cup, waarin je het met een voetbalteam met mensen uit de Maatschappelijke Opvang opneemt tegen teams uit andere steden. Tussen maart en september wordt fel gestreden om een plek in de finale, die dit jaar plaatsvindt op 11 september op het Museumplein in Amsterdam.

Sport én werk

De Dutch Street Cup helpt kwetsbare mensen samen met het programma Dutch Trainee Cup niet alleen op sportief, maar ook op maatschappelijk vlak. Je doet sociale contacten buitenshuis op, doet mee aan georganiseerde activiteiten, wordt lid van je favoriete sportclub en maakt de stap naar onbetaald werk.

In het programma Dutch Career Cup kom je nog een stapje verder. Het helpt jongeren van 16 tot en met 35 jaar aan een betaalde baan. Je wordt lid van een sportvereniging en werkt daar aan je sportieve en maatschappelijke Life Goals, met als ultieme doel om een baan te vinden via het netwerk van je sportclub. Je wordt gedurende een seizoen intensief begeleid door de Maatschappelijke Sportcoach van Life Goals. In twee jaar tijd hebben al meer dan 300 deelnemers via de Dutch Career Cup werk gevonden.

Wereldkampioenschap straatvoetbal

Stichting Life Goals is ook de organisator van de Homeless World Cup 2015, een spannend wereldkampioenschap straatvoetbal voor dak- en thuislozen dat plaats gaat vinden in Amsterdam.  Daarnaast is Stichting Life Goals de initiatiefnemer van het convenant ‘Sport als Middel’, dat vorige week door zeven organisaties en overheidsinstellingen – waaronder NOC*NSF – ondertekend is. Deze partijen gaan samenwerken om meer mensen die in een sociaal kwetsbare positie verkeren te helpen bij het beoefenen van sport.

Opsteker

Er is in Nederland de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om de sportparticipatie te verhogen, maar juist bij kwetsbare mensen blijft die deelname aan sport achter, weet directeur Arne de Groote van Stichting Life Goals. “Terwijl sport juist voor deze mensen een enorme opsteker kan zijn.” Wim Ludeke, bestuurslid van NOC*NSF, vult aan: “Zo veel mogelijk mensen moeten kunnen genieten van sport, want deelnemen aan sport betekent ook deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast levert sport een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en bevordert het de gezondheid. Sport kan juist ook voor kwetsbare doelgroepen veel betekenen en om die reden ondertekenen we dit convenant dan ook met veel plezier!”

Meer informatie

Wil je meer weten over Stichting Life Goals en haar programma’s? Kijk dan op de website www.stichtinglifegoals.nl.

Foto: Shutterstock

  • Datum: 14-04-2015
#Goededoelen #NOC*NSF #Sportparticipatie #Voetbal

Lees ook