Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan Sport.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan Sport.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Aanleiding voor het Fietsberaad is de introductie van de speed pedelec, een elektrische fiets waarmee gemakkelijk een snelheid gehaald kan worden van veertig kilometer per uur. Te grote snelheidsverschillen op het fietspad kunnen grote ongelukken tot gevolg hebben.

Limiet

Het Fietsberaad wil helderheid in de regelgeving en is van mening dat de maximumsnelheid ter plekke leidend moet worden. Maar voor (brom)fietspaden bestaat nog geen maximumsnelheid. Het Fietsberaad stelt daarom voor ook daar een maximumsnelheid te introduceren. Op (on)verplichte fietspaden zou die maximaal 25 kilometer per uur moeten bedragen, op verplichte bromfiets/-fietspaden maximaal veertig kilometer per uur.

De rijbaan op

Het invoeren van een maximumsnelheid op fietspaden zou echter betekenen dat niet alleen snelle elektrische fietsen, maar ook andere gebruikers, zoals race- en ligfietsers, hun snelheid moeten minderen. Wie sneller wil fietsen, moet de rijbaan op.

De Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) vindt dit geen goed idee en zou graag meer flexibiliteit willen: “Dat wielrenners kunnen kiezen voor het fietspad of de rijbaan, net wat in een bepaalde situatie het veiligst is.”

Wat veilig is, verschilt echt per situatie, aldus Carolijn Caderius van Veen van de NTFU op Sportenstrategie.nl. “In een drukke binnenstad moet je niet met veertig kilometer per uur rijden. Dat is logisch. Maar op zondagochtend om acht uur op een fietspad in de polder is het zo rustig, dat wielergroepjes daar veilig hard kunnen rijden. Dat zou met een maximumsnelheid niet meer kunnen, terwijl niemand daar last van heeft.

Ook de Fietsersbond is niet enthousiast over het advies van het Fietsberaad. Een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur op (on)verplichte fietspaden zou volgens hen beter zijn. Bovendien zou een speed pedelec binnen de bebouwde kom niet op het fietspad, maar op de rijbaan thuishoren.

Snelheidscontrole

Laten we de discussie over de hoogte van de snelheidslimiet even voor wat hij is, dan rijst nog de vraag hoe zo’n maximumsnelheid op fietspaden gehandhaafd kan worden. Over het algemeen vindt er op het fietspad geen snelheidscontrole plaats. En hoewel het gros van de fietsen tegenwoordig is uitgerust met een snelheidsmeter, is die niet verplicht, ook niet voor heel snelle jongens.

Wederzijds begrip

Het vergroten van wederzijds begrip tussen weggebruikers zal volgens de NTFU dan ook beter werken dan het invoeren van een snelheidslimiet. Afgelopen najaar startte de toerfietsunie de campagne ‘De echte wielrenner laat van zich horen’. In de komende maanden zal de aandacht worden verbreed naar het creëren van bewustwording bij voetgangers en automobilisten.

Dus, fietsers van Nederland, houd rekening met andere weggebruikers. Houd goed rechts op fietspaden en wees duidelijk in wat je van plan bent. Geef richting aan en stop niet abrupt. Voor de snelheidsduivels: gebruik je bel en wees je ervan bewust dat een aanzienlijk verschil in snelheid – zeker binnen de bebouwde kom – voor vervelende situaties kan zorgen.

Bron: Fietsberaad en Sportenstrategie.nl
Foto: Flickr/CC FaceMePLS

  • Datum: 13-01-2015
#Regelingen #Fietsen #Wielrennen

Lees ook