Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan Sport.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan Sport.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Uit 2014 zal ons vooral de regulering van het online kansspelbeleid lang bij blijven, aldus Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF. “Het kabinet is al jaren van plan om ‘kansspelen op afstand’, ook wel het online gokken genoemd, te legaliseren. Nu lijkt het erop dat dit in 2015 ook echt gaat lukken.”

Afdracht op het spel

Voor het eerst komen daarmee puur commerciële partijen op de kansspelmarkt. En zij hebben geen afdrachtverplichting aan de sport of aan andere goede doelen.” En dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor de sport.

Dielessen: “Voor de sport staat daarmee de jaarlijkse afdracht van 50 miljoen euro, in eerdere jaren vooral ontvangen van De Lotto, op het spel. Met het legaliseren van het online spelen wordt een groot risico voor de sport genomen. Het kabinet heeft dat ingezien en dat is maar goed ook, want we winnen veel met sport in Nederland en niet alleen maar medailles. Binnen het kabinet wist vooral minister Schippers, aangemoedigd door tal van Kamerleden, duidelijk te maken dat deze maatschappelijke waarde van sport niet verloren zou mogen gaan, en daar ben ik natuurlijk heel blij mee.”

Fusie

Rond de zomer stond het kabinet De Lotto en de Staatsloterij dan ook toe om verregaande samenwerking te onderzoeken. Zo’n samenwerking kan in de ogen van Dielessen de krachtige kansspelorganisatie opleveren die nodig is om de aanstaande puur commerciële concurrentie aan te kunnen.

De nieuwe kansspelfusieorganisatie zal in de ogen van Dielessen niet alleen de commerciële concurrentie het hoofd bieden, maar zal tegelijkertijd ook op deze markt alle nieuwe mogelijkheden gaan gebruiken om de sport in de toekomst van voldoende middelen te voorzien. “Staatsloterij en Lotto werken hard aan het samengaan van beide organisaties. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij daar goed uitkomen. Samen met hen hebben we in 2014 tal van besprekingen met diverse ministeries gevoerd waarin wij hebben kunnen aangeven hoe deze samenwerking in onze ogen het beste vorm zou kunnen krijgen. Ik ben erg optimistisch over het vervolg. Ik ga ervan uit dat de nieuwe fusieorganisatie begin 2015 van start kan gaan.”

Helpende hand

Dielessen weet dat het samengaan van Lotto en Staatsloterij nog niet meteen voor voldoende afdrachten aan de sport kan zorgen. “Het is daarom bijzonder prettig dat minister Edith Schippers ons de helpende hand reikt om de tijd te overbruggen tot dat de fusie vanaf 2016 voldoende inkomsten voor de sport op zal leveren. Zij heeft ons een overbruggingsbijdrage voor 2015 toegezegd van zo’n 4 miljoen euro.”

Lokaal

Ook op lokaal gebied was het een druk politiek jaar, met de gemeenteraadsverkiezingen in maart, de collegevorming in de maanden daarna, het opstellen van de gemeentelijke begrotingen voor 2015 in het najaar, en – we horen er iedere dag over – de drie decentralisaties in het sociale domein. De gemeenteraden hebben een druk jaar achter de rug. “Zo druk, dat een fors aantal gemeenten leek te vergeten dat de wet Markt en overheid zijn intrede heeft gedaan”, aldus Dielessen. “Die wet regelt bijvoorbeeld dat een gemeente voortaan aan een vereniging de echte integrale kostprijs voor sportaccommodaties moet doorberekenen, en dus geen aangepaste huurprijs meer in rekening mag brengen. Tenzij de gemeenteraad zou besluiten dat er voor sport een uitzondering moest worden gemaakt.”

NOC*NSF schreef alle gemeenten afzonderlijk aan en kreeg dankbare reacties terug. Dielessen: ”Dat heb je toch niet zo vaak, dat instanties je dankbaar zijn als je ze wijst op een mogelijke tekortkoming. Toch was dat hier het geval. In veel gemeenten hebben de net nieuw gekozen gemeenteraden als één van hun eerste besluiten vastgesteld dat er voor sport, wegens het grote maatschappelijke belang, een uitzondering voor de wet Markt en overheid moest worden gemaakt.”

En verder

Dielessen blikt tevreden terug op 2014. “Natuurlijk, het kan altijd nog beter, maar als ik op het jaar 2014 terugkijk en bedenk hoe we dit jaar met de politiek hebben samengewerkt, kan ik niet anders dan tevreden en onder de indruk zijn. Bijna te veel onderwerpen om op te noemen. Op thema’s als matchfixing, doping en seksuele intimidatie werken we nauw samen met de politiek, ieder binnen de eigen verantwoordelijkheid. Af en toe blijken de sport en de politiek elkaar zelfs op een innovatieve manier te vinden, zoals in Twente bij werkgelegenheidsprojecten.”

Over de toekomst is hij duidelijk: de samenwerking wordt nog intensiever. “Het kabinet Rutte II heeft een lastige periode achter de rug. Ik bewonder het getoonde doorzettingsvermogen. Met hen, en met de lokale politiek zal ook in 2015 veel worden samengewerkt. Naast alle lopende uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan, is daar onlangs een mooie nieuwe bij gekomen: de European Games 2019. Als het lukt om die naar Nederland te halen, hebben we een mooi gezamenlijk project te pakken om de maatschappelijke betekenis van sport nog beter te benutten.”

Bron: NOC*NSF
Foto: Flickr/CC Miguel Vicente Martinez Juan

  • Datum: 05-01-2015
#Terugkijkenop2014 #NOC*NSF #Regelingen

Lees ook