Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan Sport.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan Sport.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Je denkt niet na over de gevolgen van een ‘onschuldig’ potje voetbal. Je gaat namelijk niet met de intentie het veld op om geblesseerd te raken. Helaas gebeuren er wel soms ongelukken en daar zitten consequenties aan. Zo kun je thuis komen te zitten met je been omhoog.

Ziekengeld

Een werknemer die arbeidsongeschikt is als gevolg van een sportblessure heeft gewoon recht op het wettelijke ziekengeld. Een werkgever kan wel voorwaarden te stellen aan de bovenwettelijke aanvulling van het ziekengeld. Deze voorwaarden moeten dan wel in de arbeidsovereenkomst (of in een van toepassing zijnde CAO) zijn opgenomen en mogen niet discriminerend of in strijd met een grondrecht zijn. Als aan de voorwaarden die gelden voor de bovenwettelijke aanvulling niet is voldaan en de werknemer heeft zijn arbeidsongeschiktheid kunnen voorzien, dan verspeelt hij in beginsel die aanvulling.

Werkgever

De werkgever is verplicht om de werknemer 104 weken door de betalen als hij/zij ziek thuis is. Wel kan een werkgever een aantal dingen doen (en die zijn wettelijk dus ook toegestaan):

  • weigert de werknemer mee te werken aan het herstelproces? Dan mag het loon komen te vervallen. Hiervoor moet de werkgever de werknemer wel van tevoren hebben gewaarschuwd;
  • de werkgever mag wachtdagen inhouden, dit zijn er maximaal twee. Meldt een werknemer zich twee keer ziek in vier weken, dan telt dit als één keer ziek melden;
  • heeft de werknemer zwangerschapsverlof? Dan wordt het loon door het UWV betaald;
  • komt de werknemer tijdens het eerste jaar van ziekte niet onder het minimumloon? Dan mag het loon worden verlaagd naar zeventig procent van het volledige loon.

Verwijtbaar ziek?

Concreet betekent dit dat een werkgever verplicht is om de werknemer salaris te betalen als hij onverwijtbaar arbeidsongeschikt is door ziekte of een andere gegronde reden (bijvoorbeeld een sportblessure). Dit geldt ook voor Dirk. Hij is ziek en onverwijtbaar arbeidsongeschikt en hoort dus gewoon salaris te blijven ontvangen. Hij is niet gaan voetballen met de intentie een blessure op te lopen.

Ook een vraag?

Heb jij ook een vraag over sport? Mail deze dan naar content@sport.nl.

 

Foto: Shutterstock.com

  • Datum: 03-12-2014
#Vraagenantwoord #Blessures

Lees ook