Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan Sport.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan Sport.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Basketballen of volleyballen bij een worstelvereniging? Bij de Utrechtse Krachtsport Vereniging De Halter is dat heel gewoon. 55-plussers kunnen er terecht voor vutFITness en in oktober is men voor de jeugd gestart met grappling, een combinatie van worstelen, judo, Braziliaans jiujitsu en sambo.

Sportoverstijgend

Die veelzijdigheid ontstond zo’n tien jaar geleden, toen er bij de thuisbasis, sporthal De Oude Veiling, een nieuwbouwwijk werd gebouwd. “De nieuwe bewoners waren meer op hockey en tennis gericht”, vertelt Hans Galesloot van De Halter. “Dus niet de traditionele worstelfamilies. Wij hebben toen gekeken hoe wij voor de buurt wat konden betekenen.”

Inmiddels biedt De Halter ook naschoolse opvang en zijn er twee combinatiefunctionarissen aan het werk. Per 1 januari 2015 volgt een derde. Verder zijn er contacten gelegd met de paramedische sector, om ook die kennis en expertise in huis te halen. “Het afgelopen jaar hebben we onze visie/missie aangepast”, vertelt Galesloot. “Van sport-georiënteerd naar een meer maatschappelijke rol. Als je kijkt naar wat dat betekent voor onze ledentallen, dan is dat aantal iets gegroeid. Maar belangrijker is dat mensen langer lid blijven. Wij richten ons vooral op ledenbehoud.”

Filosofie

De Halter is een mooi voorbeeld van een ‘open club’. Kort gezegd is een open club een vereniging die meer (sport)activiteiten aanbiedt dan alleen haar hoofdactiviteit. Hiermee wil de club leden, maar ook buurtbewoners en andere betrokkenen, sterker aan zich binden en stimuleren om meer te sporten en te bewegen.

“Een open club kan ook een samenwerking zijn tussen meerdere verenigingen en sportaanbieders”, nuanceert Erik Lenselink, hoofd Sportontwikkeling bij NOC*NSF. “Het is eigenlijk een filosofie, die is gebaseerd op veel mooie voorbeelden in het land. Een club is niet óf ‘open’ óf ‘gesloten’. Er zijn vele manieren voor clubs om op de bij hen en hun omgeving passende manier stappen te zetten richting het meer ‘open’ worden.”

Ideeën

Begin dit jaar werd het begrip ‘open club’ geïntroduceerd. Sindsdien heeft NOC*NSF in acht verschillende regio’s zogenoemde openclubsessies gehouden, om verenigingen te stimuleren zich open te stellen voor nieuwe doelgroepen en een grotere maatschappelijke rol te spelen. Ook op lokaal niveau zijn er openclubsessies georganiseerd. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met provinciale en lokale sportserviceorganisaties, gemeenten, Fit!vak, NISB en de sportbonden KNVB, KNLTB, KNHB, KNZB, KNKV en Atletiekunie. Ook is er een soortgelijke bijeenkomst georganiseerd met Scouting Nederland en enkele culturele verenigingen.

Lenselink: “Per sessie waren gemiddeld 20 tot 25 verenigingen en fitnessondernemers aanwezig. Telkens weer komt er een enorme hoeveelheid positieve energie los bij de deelnemers en verbazen deelnemers zichzelf en ons met de ideeën die men met elkaar opdoet tijdens de avonden.”

Ambitie

Lenselink vervolgt: “We merken dat zowel in ‘sportland’ als in ‘gemeenteland’ het begrip open club steeds meer begint te leven – de openclubbeweging begint op gang te komen! We hebben geen keiharde getallen van aantallen open clubs, maar het vermoeden is dat vijf tot tien procent van de clubs in Nederland in een behoorlijke mate ‘open’ is. We zien graag dat dit percentage de komende jaren verdubbelt, zodat we dichter bij onze ambitie komen: elke buurt een open club! Want als er in elke buurt een open club is, wordt het voor iedereen in Nederland een stuk gemakkelijker om te genieten van sport en te profiteren van de kracht van sport.”

Meer weten?

Meer informatie over de open club vind je op de website van NOC*NSF.

Bron: NOC*NSF.nl
Foto: NOC*NSF

  • Datum: 18-12-2014
#Terugkijkenop2014 #NOC*NSF #Samensporten #Sportparticipatie

Lees ook