Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan Sport.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan Sport.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

De Christelijke Jongelieden Voetbal Vereniging (CJVV) is gevestigd in Amersfoort en is in 1920 opgericht. Van Slooten: “CJVV is een christelijke vereniging die openstaat voor iedereen die de voetbalsport wil beoefenen, zonder onderscheid naar religie, geslacht, validiteit en leeftijd. CJVV is te kenmerken als een vereniging waar sfeer, recreatie en prestatie belangrijk zijn. Wij doen aan voetbal in de ruimste zin, met plaats en aandacht voor verschillende doelgroepen, zoals kabouters, jeugd, G-sporters, meisjes en dames, recreatiesporters, 55+-sporters, schoolsporters en prestatiesporters.”

undefined

Aanbod

De vereniging heeft meerdere teams die wekelijks op zaterdag in competitieverband voetballen. “In totaal zijn het circa zestig teams”, laat Van Slooten weten. “De jongste F-pupillen spelen een onderlinge 4-tegen-4-competitie. Om al die teams te laten voetballen, is er een kader dat kwalitatief voor zijn taak berekend is. De sleutelposities in de technische staf worden bezet door gediplomeerde senioren-, jeugd- en keeperstrainers. Er zijn veel vrijwilligers die zich wekelijks voor de vereniging inzetten. Maar meer vrijwilligers zijn dringend nodig om alle taken te kunnen uitvoeren. Daarom geldt een meewerkplicht voor (ouders van jeugd)leden. Door de identiteit kent het ledenbestand een grote spreiding over stad en regio. Deze stedelijke en regionale functie wordt gecombineerd met een wijkgerichte functie voor jeugdleden uit de omliggende wijken. Spelers die in CJVV-selecties spelen, kunnen rekenen op goede faciliteiten. Selectiespelers worden niet individueel betaald en niet bij andere verenigingen ‘weggekocht’. Wie zich aanmeldt met als ambitie om in een van de CJVV-selecties te spelen, doet dit om sportieve en niet om financiële redenen.”

 

undefined

Ledenaantal

Van een ledentekort is bij CJVV geen sprake. Van Slooten: “Het ledental beweegt al een aantal jaren rond de 1.100. We werven niet vaak leden, omdat de vraag groter is dan het aanbod. Kortom: we kunnen minder mensen plaatsen dan zich aanmelden. We hebben dan ook een wachtlijst. Wel doen wij soms acties om gericht de jongste kinderen van vier jaar te trekken. Dit doen wij door flyers op scholen te verspreiden of door in een nieuwbouwwijk de nieuwe bewoners een welkomstbrief te sturen. Wij hebben een gericht pr-beleid. Wij proberen met CJVV duidelijk en op positieve wijze in de lokale pers aanwezig te zijn. Verenigingsnieuws kan ook nieuwswaarde hebben buiten de club. Daarnaast grijpen wij mogelijkheden om ons te profileren aan. Zo moet onze website top zijn, zijn we aanwezig op sociale media en moet ons clubblad goed zijn. Dat clubblad gaat ook naar velen buiten de club, zoals pers, politiek en sponsors. Als we dan de mogelijkheid krijgen om ons te profileren op de NOC*NSF-website Sport.nl, maken we daar natuurlijk dankbaar gebruik van.”

 

undefined

Sport.nl

Van Slooten is positief over Sport.nl. “Sport.nl is een prima site voor mensen die het sportaanbod in de eigen woonomgeving proberen te inventariseren. Het is wel jammer dat nog maar weinig clubs een profiel hebben geplaatst.” Het viel Van Slooten op dat de website nog niet al te grote bekendheid geniet en dat het sportaanbod nog  lang niet compleet is. Maar hoe kan het ook anders. Sport.nl is pas recent gelanceerd en nog volop in ontwikkeling. De komende maanden wordt er hard gewerkt aan de uitbreiding van het aantal verenigingen op de site.

Van Slooten vindt het belangrijk dat CJVV op Sport.nl te vinden is. “Wij zien uitstraling als een belangrijk item voor de toekomst van onze club. Mensen moeten een goed gevoel krijgen bij onze geel-zwarte kleuren. Ze moeten denken: ‘Daar is het goed sporten. Daar hebben ze het goed voor elkaar.’ De sportclub van de kinderen wordt zeer belangrijk gevonden en komt in tal van gesprekken van mensen voorbij. Al die gesprekken moeten positieve impulsen voor CJVV betekenen.” Van Slooten hoopt dat Sport.nl een breder publiek gaat krijgen. “In elk geval mogen wij als actieve sportclub niet op een dergelijk platform ontbreken.”

Zie voor meer informatie de pagina van CJVV.

Foto’s: CJVV

  • Datum: 09-12-2014
#Clubvandemaand #Voetbal

Lees ook