Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan Sport.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan Sport.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Uit de cijfers van NOC*NSF blijkt dat er voor de 75 aangesloten sportbonden (uitgezonderd de net aangesloten bond Sportvisserij Nederland) sprake is van een lichte daling van 63.846 leden. De bonden zijn van 4.840.186 naar 4.776.340 leden gedaald. Deze daling van 1,3 procent is deels te verklaren door het opschonen van de bronbestanden. Gecorrigeerd naar het aantal dubbelleden is het aantal sporters dat aangesloten is bij één of meerdere sportverenigingen 3,9 miljoen.

KISS

De ledentallen over 2012 én 2013 zijn verzameld via het Kennis- en Informatiesysteem Sport (KISS). In 2013 is er kritischer gekeken naar de aangeleverde gegevens. Wanneer KISS-gegevens per lid niet volledig zijn aangeleverd, kan een lid niet worden ingelezen en wordt deze dus niet meegeteld in de ledencijfers. Dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van de voorgaande jaren. Met name voor de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) betekent dit een behoorlijke daling van het aantal leden ten opzichte van 2012. 

Weer winnen

De daling van het ledenaantal heeft onder meer te maken met de economische malaise. “Er zijn bij veel gezinnen keukentafelgesprekken geweest”, zegt NOC*NSF-woordvoerder Geert Slot. “Zeker bij mensen met kinderen die lid waren van twee of drie clubs gaat het mes erin. Dan is het een kwestie van kiezen en sneuvelt er een lidmaatschap.” De sportkoepel schrikt niet van de cijfers, maar erkent dat er werk aan de winkel is. “Het hoort bij sport dat je af en toe een wedstrijd verliest. Het is aan ons om volgend jaar weer te winnen”, aldus Slot. 

Conclusie

Over een langere periode (vanaf 1980) laten de ledenaantallen een stijging zien, zie ook het artikel ‘Ledental sportverenigingen neemt toe’. Het ledenaantal steeg in 2013 niet, de afgelopen twee jaar steeg de sportdeelname echter wel. Het ziet er naar uit dat deze ontwikkeling doorzet. Slot: “Veel mensen gaan op eigen houtje sporten. Door smartphones en sociale media heb je soms geen club meer nodig.” Het is volgens NOC*NSF niet zo dat mensen steeds minder actief worden. Slot: “De versporting van de samenleving, zoals we die noemen, groeit nog steeds. 10 miljoen mensen sporten, dus dat is een heel mooi aantal. Maar het neemt niet weg dat veel clubs het zwaar hebben.”

Prognoses wijzen uit dat de daling van ledenaantallen van sportverenigingen ook in 2014 doorzet. De toenemende sportparticipatie creëert echter wel kansen voor sportclubs. Het biedt hen de uitdaging om het groeiende aantal sporters aan zich te binden.

Foto: Flickr/CC michielvw

  • Datum: 10-12-2014
#Sportparticipatie

Lees ook