Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan Sport.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan Sport.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Hoewel het feitelijk juist is dat de tennisbond een teruggang in ledenaantal kent – in de laatste tien jaar nam het aantal tennisleden in Nederland af van 700.000 naar ruim 600.000 – is dat geen exclusieve tennisaangelegenheid. Ook andere sporten hebben te maken met ledenverlies.

“We kampen de afgelopen jaren inderdaad met een ledenterugloop, zoals veel bonden doen”, reageert Robert Jan Schumacher, manager communicatie bij de KNLTB, op Sport & Strategie online.

Concurrentie

Volgens de berichten zou tennis vooral leden verliezen aan hockey. “Dat is zeker geen ABC’tje”, weerlegt Schumacher die stelling in hetzelfde artikel. “Wij doen veel onderzoek, ook naar de leden die zich afmelden. Daaruit blijkt onder meer dat veel vertrekkende leden gaan fitnessen en wandelen, maar ze gaan zeker niet massaal hockeyen. Met onze afmeldmonitor hebben we het afgelopen jaar 40.000 afmelders onder de loep genomen. Ze hebben onder meer aangegeven waarom ze vertrokken en wat ze gingen doen. Daar komt niet in terug dat mensen vertrekken naar het hockey.”

Uit de afmeldmonitor blijkt verder dat leden die hun lidmaatschap beëindigen vaak maar kort lid zijn geweest. Na één of twee jaar houden ze het alweer voor gezien.

Betrokkenheid

Het lijkt erop dat de verenigingen de sleutel tot een oplossing voor de teruggang in het aantal leden zelf in handen hebben. De KNLTB adviseert clubs om te zorgen dat het lidmaatschap de eerste jaren zo interessant mogelijk is, zodat leden zich verbonden gaan voelen met de club en lid blijven. Leden die vaak op de baan te vinden zijn, competitie spelen en veel mensen kennen, zeggen nu eenmaal minder snel op.

Doelgroepenbeleid

De tennisbond biedt aangesloten verenigingen een keur aan producten die ervoor kunnen zorgen dat leden niet alleen lid worden van de vereniging, maar de club ook trouw blijven. Daarbij wordt heel gericht op verschillende doelgroepen gestuurd. Bijvoorbeeld Schooltennis (kennismakingsproject op scholen en locaties voor buitenschoolse opvang), Straattennis (voor jeugd tussen 5 en 12 jaar), Clubfit (gericht op spelers tussen 45 en 65 jaar) en Open (Tennis)dagen.

Nogmaals Schumacher: “Tennis is nog steeds de grootste sport in de leeftijdscategorie 35+. Tennis kun je nu eenmaal op latere leeftijd nog heel goed doen. We hebben dan ook een aantal projecten om ouderen langer fit te laten tennissen.”

Toekomst

De KNLTB staat verenigingen die kampen met een teruglopend ledenaantal al jaren bij met een zorgvuldig uitgestippeld beleid, waarbij ledenbehoud en -werving veel aandacht krijgen. En dat beleid lijkt uitgerekend dit jaar voor het eerst vruchten af te werpen.

Een van die winstpunten is dat de tennisbond kan melden dat het aantal leden in de leeftijdscategorie 5-12 jaar licht stijgend is. Voor een groot deel is dat te danken aan TennisKids. Dit project biedt kinderen de mogelijkheid te leren tennissen met spelvormen en materialen die goed passen bij hun leeftijd. “In deze leeftijdscategorie hadden we dit jaar 24.000 instromers. Het aantal uitstromers ligt rond de 15.000”, zo deelt Schumacher mee op Sportenstrategie.nl. Een toename van bijna 10.000 leden in de categorie 5-12 jaar! Bemoedigend nieuws: de jeugd heeft immers de toekomst.

Tips

Op CentreCourt.nl geeft de tennisbond clubs tien tips om leden te werven en te behouden:

1.         ledenbehoud is minstens zo belangrijk als ledenwerving;
2.         peil regelmatig de meningen van leden;
3.         bezint eer ge begint: werk aan de hand van een gedegen plan;
4.         werk eens samen met andere partijen bij het werven van leden;
5.         vang nieuwe leden goed op en zorg voor een adequate begeleiding;
6.         sluit aan bij wensen en behoeften;
7.         zorg voor goede informatievoorziening naar (potentiële) leden;
8.         organiseer sociale nevenactiviteiten;
9.         informeer bij leden die hun lidmaatschap opzeggen naar de reden hiervoor;
10.       wees flexibel.

Volgt jouw club bovenstaande tips, dan is de kans groot dat nieuwe leden niet na een korte periode via de achterdeur de vereniging weer verlaten.

Bronnen: Sport & Strategie en CentreCourt.nl

  • Datum: 18-11-2014
#Sportparticipatie #Tennis

Lees ook