Het systeem zal bestaan uit meerdere bakens die met elkaar kunnen communiceren. Op het moment dat het licht aan gaat of geluid klinkt, moet de schaatser ter hoogte van een baken zijn. Met het mobiele licht- en geluidbakensysteem kunnen shorttrackers waar ze maar willen op iedere gewenste snelheid hun rondjes trainen.

Lasertrainer

Aanleiding voor dit project is de lasertrainer, die sinds 2011 op Thialf aanwezig is. Dit systeem is een optische haas die volgens een zelf ingesteld tijdschema een laserspot over het ijs laat gaan. De schaatser rijdt hier vervolgens achteraan. Een nadeel van dit vaste systeem is dat het niet gebruikt kan worden op de shorttrackbaan.

Pacingsysteem

In september is een project gestart om een pacingsysteem te ontwikkelen dat ook op de shorttrackbaan gebruikt kan worden. Mobiliteit staat hierin centraal. Er is een aantal eisen aan het systeem. Zo moet het makkelijk naar andere locaties te vervoeren zijn en moet het een geluid- en lichtsignaal af kunnen geven.

Bron: InnoSportLab Thialf
Foto: Flickr/CC艾文 Wisse

  • Datum: 15-11-2014
#Innovatie #Materiaal

Lees ook