Andere Spelen een succes

De interesse van kinderen en ouders in het uitproberen van ‘andere’ sporten tijdens de Andere Spelen was groter dan organisator a.s.r. had verwacht. “We willen veel kinderen met hun ouders motiveren om zowel meer te sporten als eens een andere sport te proberen. We hadden niet durven dromen op zoveel aanmeldingen in zo’n korte tijd. Voor ons een signaal dat hier behoefte aan is. Daarom lanceren we ook de gratis Speelkaart, waarmee kinderen in hun buurt ‘andere’ sporten kunnen uitproberen”, aldus Bob Stehmann, marketing directeur van initiatiefnemer a.s.r.

Onderzoek

GfK heeft in opdracht van a.s.r. onder ruim duizend ouders en bijna negenhonderd kinderen van zeven tot en met veertien jaar onderzoek gedaan naar kinderen en bewegen en de invloed van ouders op het sportgedrag van kinderen. Gebleken is dat 21 procent van de kinderen in die leeftijdsgroep nog altijd te weinig beweegt. Slechts iets meer dan de helft beweegt meer dan één uur per dag, het absolute minimum voor kinderen om te bewegen. Dit blijkt ook uit het sportgedrag van deze groep kinderen, want ze sporten niet of nauwelijks. Volgens hun ouders komt dit vooral omdat sport te duur is (28%), het kind andere vrijetijdsactiviteiten leuker vindt (33%) of gewoonweg niet vaker wil sporten (27%). Toch zegt een derde (34%) van de kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging, zelf wel te willen sporten. Bij meisjes is dit percentage zelfs nog hoger (42%).

Dit onderzoek was voor a.s.r. de aanleiding voor het organiseren van de Andere Spelen.

 

undefined

Opvallende uitkomsten

Het onderzoek heeft twee opvallende uitkomsten. Zo zit een op de vijf kinderen niet op een sport, van hen zou ruim een derde wel op een sport willen. Daarnaast zijn voor bijna een op de drie ouders de te hoge kosten de voornaamste reden dat hun kind niet (vaker) sport. Belangrijk gegeven ook: ruim veertig procent van de ouders van de kinderen ziet zichzelf niet als sporter of als iemand die veel beweegt. En dat ziet het kind. Fors meer dan de helft van de kinderen in deze leeftijd (63%) vindt dat zijn ouders (te) weinig sporten.

Financiën

Dat geld een belangrijk struikelblok is, bleek eerder al uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zij berekenden dat 350.000 kinderen geen lid zijn van een sportclub omdat ouders dit niet kunnen betalen. Dat blijkt ook uit GfK-onderzoek: ruim een kwart van de ouders van wie de kinderen niet sporten (28%) geeft aan dat zij het beoefenen van een sport te duur vindt. Ook blijkt dat 45 procent van de kinderen – die geen lid zijn van een sportvereniging én waarvan hun ouders ‘te duur’ als reden hebben genoemd waarom hun kind niet (vaker) sport – eigenlijk wel op een sport te willen.

undefined

Speelkaart

Om kinderen ondanks alle obstakels toch meer aan het sporten te krijgen, werd tijdens de Andere Spelen de Speelkaart gelanceerd. Vanaf dinsdag 18 november kunnen kinderen tussen de zeven en veertien jaar de gratis Speelkaart aanvragen op de website van de Andere Spelen. a.s.r. wil hiermee kinderen de kans geven om kennis te maken met minder bekende sporten bij hen in de buurt. Na ontvangst van de Speelkaart kan je via de website een van de tien gekozen sporten selecteren en kan je één of meer gratis proeflessen aanvragen bij een sportvereniging. De Speelkaart is een jaar lang geldig. Op dit moment zijn er al achttien sportbonden aangesloten.

Aanleiding voor het introduceren van de Speelkaart was onder meer het GfK-onderzoek waaruit bleek dat een op de vijf kinderen te weinig beweegt en dat 28 procent van de ouders sport te duur vindt.

a.s.r. laat weten dat het evenement nu geëvalueerd wordt. Afhankelijk van die uitkomst wordt gekeken of het volgend jaar weer gehouden wordt.

Publicatiedatum: 11-11-2014