Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan Sport.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan Sport.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

Onderzoeksbureau GfK peilt in opdracht van NOC*NSF en Achmea maandelijks de sportdeelname in Nederland onder een representatieve groep Nederlanders in de leeftijd van 5 tot 80 jaar. De NOC*NSF Sportdeelname Index en de Achmea Sport Index tot 18 laten de ontwikkeling zien van de sportdeelname in ons land. Het zijn belangrijke middelen om beleid van NOC*NSF en de sportbonden te sturen, om beleid van gemeenten te versterken en om de sportdeelname in Nederland te verhogen van vijftig naar zestig procent.

Over de maand augustus laat de index opnieuw een lagere sportdeelname zien. Het eerste indexcijfer daalde van 111 in juli naar 104 in augustus. Dit cijfer geeft het aantal sporters en de intensiteit van hun sportactiviteiten weer ten opzichte van 2013 (100). Het aantal sporters dat meer dan vier keer per week sport, blijft wel gelijk.

Vergelijken we de indexcijfers van 2014 met die van 2013, dan zien we een lichte daling van 115 punten in augustus 2013 naar 104 punten in augustus 2014. Het aantal mensen dat minimaal één per week heeft gesport, is met 55 procent gelijk gebleven.

Tegen de trend in

Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “In het afgelopen halfjaar zagen we dat er ten opzicht van 2013 zo’n vier procent meer is gesport. We zien nu voor het eerst een lichte daling in sportdeelname ten opzichte van vorig jaar en dat is tegen de trend in van de afgelopen periode.”

Lenselink ziet een mogelijke oorzaak voor de daling ten opzichte van vorig jaar augustus in het weer: “Deze zomer behoort tot de top tien van natste zomers sinds 1908. Vooral in augustus viel extreem veel regen, waardoor mensen minder zijn gaan sporten dan ze hadden gewild.” Met name sporten als wielrennen, skaten, buiten zwemmen en andere buitensporten zijn significant minder beoefend.

De oudere sporters lijken zich echter weinig aan te trekken van het weer. In de groep sporters van 45 tot 64 jaar is een lichte daling waarneembaar in de sportdeelname: 42% geeft aan veertig keer of vaker te hebben gesport in de afgelopen twaalf maanden, tegenover 43% in augustus 2013. De categorie 65-80 jaar laat zelfs een lichte stijging zien: 43% geeft aan veertig keer of meer te hebben gesport in het laatste jaar tegenover 41% in augustus 2013.

Zomerdip

GfK onderzocht de zomerdip in de deelnamecijfers en ondervond dat er in de zomerperiode altijd minder wordt gesport. Maar liefst 36 procent van de Nederlanders sport in de zomermaanden minder. Mensen gaan met vakantie, scholen zijn dicht en de meeste sportverenigingen zijn gesloten, waardoor er geen trainingen zijn en er geen competities worden gespeeld.

De Nederlander geeft aan wel behoefte te hebben aan zomerse alternatieven. Zo worden buurtsporttoernooien en wandel- en hardloopgroepen georganiseerd vanaf buurthuizen of sportclubs desgevraagd aangedragen als kansrijke sportalternatieven.

NOC*NSF gaat ervan uit dat de algehele Sportdeelname Index in september, als de sportverenigingen en de scholen hun deuren weer hebben geopend, snel zal stijgen.

Meer weten?

Klik hier voor de gehele NOC*NSF Sportdeelname Index. Voor de uitkomsten van het onderzoek naar de zomerdip in de deelnamecijfers kunt u hier terecht.

Bron: NOC*NSF
Foto: Flickr/CC Julia

  • Datum: 03-10-2014
#SportdeelnameIndex #Sportparticipatie

Lees ook