Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan Sport.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan Sport.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

De Medische Commissie van de KNHB heeft begin 2014 een Taskforce Preventie Tandletsel ingesteld. Zij kreeg als opdracht het doen van onderzoek naar het optimaliseren van de preventie van tandletsels en het uitbrengen van een advies inzake het implementeren van preventiemaatregelen aan de Medische Commissie van de KNHB. De Taskforce Preventie Tandletsel, onder leiding van emeritus prof. dr. Paul Wesselink, heeft vanuit hun specifieke medische expertise onderzoek gedaan naar de consequenties van het wel, dan wel niet dragen van mondbeschermers.

Onderzoek

KNHB-directeur Erik Gerritsen: “Uit dat onderzoek is enerzijds gebleken dat 85 procent van de hockeyers een mondbeschermer draagt. Anderzijds dat de kans op letsel per jaar 2,5 procent is. Het risico dat er wat gebeurt achten wij dan ook behoorlijk groot. Daarom hebben wij gemeend het laatste stapje te moeten zetten en tot verplichtstelling over te gaan.” Gerritsen, zelf oud-hockeyer, volgt hiermee het advies op van de Taskforce Preventie Tandletsel.

Voorstanders

Uit datzelfde onderzoek blijkt verder dat 69,6 procent van de hockeyers vindt dat een mondbeschermer verplicht zou moeten zijn. Het percentage hockeyers van de Nederlandse elftallen dat een mondbeschermer draagt is 82 procent. Zeventig procent vindt dat een mondbeschermer verplicht zou moeten zijn. Uit de door de Taskforce uitgevoerde enquête blijkt dat degenen met mond-/tandletsel, die ten tijde van het letsel mondbescherming droegen, significant minder ernstig letsel hadden dan degenen zonder mondbeschermer.

Ook blijkt dat tandartsen voorstander zijn van het gebruik van een mondbeschermer in de hockeysport. Er is onder professionals geen twijfel over het nut van een mondbeschermer.

Overgangsjaar

Om iedereen de gelegenheid te geven aan de komende maatregel te wennen, is besloten volgend seizoen de maatregel in te laten gaan. De KNHB gaat dit jaar de achterban met een campagne voorbereiden op de invoering van de maatregel.

Bron: KNHB
Foto: Flickr/CC Peter Veenendaal1

  • Datum: 27-10-2014
#Hockey #Blessures #Gebit #Preventie #Materiaal

Lees ook