Vijf houdingen

Vijf houdingen

Waaraan herken je een open club? Zoals gezegd is het moeilijk daar een kort antwoord op te geven, omdat elke club zich op een andere manier als open club kan ontwikkelen. Dat begint met een kloppend hart van de club, dat de cultuur, de identiteit en de sfeer binnen de club als uitgangspunt neemt om vervolgens de stappen te zetten die daarvoor nodig zijn. Een vijftal houdingen, een aantal basale kenmerken, is te herkennen bij elke open club. Loop ze langs en bepaal waar jouw club staat. De houdingen worden telkens op alle drie de niveaus van de clubcontext toegepast: op de leden, op de betrokkenen en op de buurt.

Vraaggericht

Binnen de open club gedachte staat vraaggericht handelen centraal. Hierbij kan de club zich richten op drie verschillende doelgroepen gebaseerd op de mate van de huidige betrokkenheid bij de club. Dit zijn leden, betrokkenen en buurtbewoners. Betrokkenen zijn mensen die zich al op de club bevinden, maar geen lid zijn. Denk hierbij aan ouders van leden, supporters van elftallen en sommige vrijwilligers. Door in te spelen op de behoeften van deze doelgroepen, ontplooit de club steeds nieuwe initiatieven. Waardoor zij meer activiteiten en faciliteiten aanbiedt dan alleen het reguliere aanbod. Hierdoor worden de verschillende doelgroepen uitgedaagd om te sporten en uitgenodigd om betrokken te raken en te blijven.

Een vraaggerichte houding betekent ook dat de club (actief) open staat voor vragen van leden, betrokkenen en omgeving, waarbij gekeken wordt of wensen verbonden kunnen worden met de belangen en mogelijkheden van de club en haar leden. De club denkt na over de mogelijke behoeften van de verschillende doelgroepen en hoe ze daar als club op in kan spelen.

Ondernemerszin

Binnen de club heerst een sterke focus op het initiëren en/of signaleren van nieuwe initiatieven die de club kunnen versterken. Dit uit zich door het zien van kansen, creativiteit, pro-activiteit, de boer op gaan, een positieve instelling, realisatiekracht, innovatie, vernieuwing, adaptief vermogen en zichtbaarheid. De club staat nooit stil, heeft altijd weer nieuwe plannen en is voortdurend bezig in te spelen op de omgeving en de kansen die deze biedt.

Uitnodigend

Een open club heeft een uitnodigende houding, zowel naar leden als betrokkenen en zo mogelijk ook als een plek voor samenkomst van mensen en organisaties uit de buurt. De club vindt het belangrijk dat huidige leden blij zijn met de club en er graag komen. Zij staat ook open voor de betrokkenen van de leden en straalt uit dat iedereen er welkom is. Dit is belangrijk om ook in de buurt de bekendheid te verwerven en het imago op te bouwen dat de club betrokken is.

Samenwerken

De open club filosofie is een gedachte die leeft van het aangaan van verbindingen met de omgeving. Samenwerking kan daarbij op verschillende niveaus plaatsvinden. Kleinschalig kan de club zich richten op gelijkgezinde clubs, waarmee iets gezamenlijk kan worden ondernomen. Denk aan het combineren van trainingen, het voor elkaar openstellen van faciliteiten, etc.  Iets breder gezien kan ook gekeken worden naar samenwerkingsverbanden met andere organisaties in de buurt. Denk hierbij aan sportclubs, onderwijs-, zorginstelling, welzijnsorganisaties, bedrijven, etc. Door de samenwerking kan de club meerdere activiteiten en faciliteiten aanbieden en worden verbindingen gelegd met andere partijen. Door in te spelen op elkaars behoeften kan een win-win situatie worden gecreëerd. En neemt de club een meer maatschappelijke rol in de buurt in.

De open club zoekt de oplossing van interne en externe vraagstukken in samenwerking en verbinding met derden (co-creatie). Synergie en wederkerigheid zijn hierbij sleutelbegrippen. De club presenteert zich daarbij als een organisatie die aantrekkelijk is voor andere organisaties om mee samen te werken.

Continuïteit

Een open club realiseert zich het belang van haar rol in de samenleving, waar ze deel van uitmaakt. Er is sprake van een breed gedragen overtuiging dat interactie en verbinding met (partijen uit) de omgeving van de club bijdraagt aan versterking van de hoofdactiviteit van de club en noodzakelijk is voor de borging van haar bestaansrecht.
Dit is terug te vinden in de visie en het beleidsplan van de club, de al dan niet doelgerichte vertalingen van visie en beleid naar praktijk, zoals gedragsregels, communicatie- en marketingplan, scholing van trainers en vrijwilligers en concrete overtuigingen, attitudes en gedragingen van sporters, kader en bestuur. Kortom, je ziet het aan het ‘DNA’  van de club.

Vond je dit artikel nuttig?

Ik kon hier wat mee / dit was niet nuttig (0) (0)

Artikelen binnen Open Club