De 6 van Aangepast Sporten

De 6 van Aangepast Sporten

Met sport is veel te winnen, ook voor mensen met een beperking! In Nederland zijn circa 1,7 miljoen mensen met een beperking. Zij sporten aanzienlijk minder dan mensen zonder beperking. Met sportaanbod dat aansluit bij de wensen van deze doelgroep, kan daar verandering in komen! Samen sporten, daar kun jij als sportclub ook aan bijdragen. Sporten is niet alleen gezond, je legt contact met anderen en ontwikkelt jezelf. Bovenal is sporten leuk!                                                                                                       

Hoe start je met nieuwe sportactiviteiten voor mensen met een beperking? Bepaal  je startpositie zodat vanaf het begin duidelijk is met welke uitgangspunten je het sportaanbod voor mensen met een beperking wil organiseren. Ga je stap voor stap aan de slag, bekijk dan het stappenplan.

De 6 van aangepast sporten bestaat uit zes vragen die je helpen bij het organiseren van (nieuw) sportaanbod voor mensen met een beperking en is ontwikkeld in samenwerking met Kenniscentrum Sport.

Startpositie

Wat de aanleiding om te starten ook is, de vraag of ambitie waarom je als sportclub gaat investeren in aanbod voor mensen met een beperking is van belang! Lees meer.

Voor wie is je sportaanbod?

Eén op de 10 mensen in Nederland leeft met een beperking. Dit is een hele diverse groep. Niet iedereen met een beperking heeft specifiek sportaanbod nodig om te gaan bewegen. ‘Normaal wat normaal kan, aangepast wat speciaal moet.’ Lees meer.

Waar sta jij?

Met jouw enthousiasme en inzet kun je een verschil gaan maken. Vanuit welke ambitie en positie je start, is van invloed op de route die je inzet om sport voor mensen met een beperking mogelijk te maken. Lees meer.

Waar wil je het organiseren?

De plek die je voor ogen hebt is van belang. Sluit zoveel als mogelijk aan bij bestaande initiatieven en goede plekken! Zie je mensen met een beperking wekelijks naar jouw sportplek komen of brengt je jouw sport naar de plaats waar je doelgroep is? Lees meer.

Met wie wil je het organiseren?

Voor het organiseren van sportaanbod heb je verschillende mensen, organisaties nodig. Zoek samenwerking met mensen en organisaties die zich met (sport voor) mensen met een beperking bezig houden. Lees meer.

Wat is je resultaat?

Binnen de sportclub zijn stappen gemaakt om sportaanbod voor mensen met een beperking te organiseren. Wat is er bereikt? Vraag eens aan de sporters en betrokkenen hoe ze de situatie ervaren, kijk breder dan je eigen mening. Het helpt bij het bepalen van de volgende stappen. Lees meer.

Wat heb je nodig?

Het sportaanbod voor mensen met een beperking kan altijd worden versterkt. Wat is er al en wat is nog nodig om het aanbod te starten of te bestendigen? Lees meer.

Tips

We zijn benieuwd naar je bevindingen.  Chat mee over de praktijk, over deze tool via de facebookgroep Aangepast Sporten-praktijken verrijken.

• In 2018 is er stimuleringsbudget voor sportaanbieders beschikbaar! Maximaal € 950,- is aan te vragen voor het versterken van aangepast sportaanbod. Check hier de voorwaarden en info.

• Wil je persoonlijke hulp en tips? Neem contact op met de sportbond of een medewerker van het regionale sportloket.

Download de checklist van ‘de 6 van aangepast sporten’ en werk hierin je eigen praktijksituatie uit.

Vond je dit artikel nuttig?

Ik kon hier wat mee / dit was niet nuttig (10) (1)

Artikelen binnen Ledenwerving