Ook een kleine club kan open club ambities hebben!

Ook een kleine club kan open club ambities hebben!

Veel mensen denken dat het vooral de grote clubs zijn, die kunnen inhaken bij de open club filosofie, door zich open te stellen voor de omgeving en samen te werken met andere bedrijven en organisaties. SC Ellecom-De Steeg (EDS) laat zien dat dat niet zo is! De 200 leden tellende voetbalvereniging is een prachtvoorbeeld van een open club.

Sportclub Ellecom-De Steeg is een voetbalvereniging voor de twee dorpskernen Ellecom en De Steeg, behorend tot de gemeente Rheden in Gelderland. Zoals in veel kleine dorpskernen is het niet eenvoudig om binnen de eigen dorpen het sportaanbod op peil te houden. De gemeente Rheden is daar al enkele jaren actief mee bezig.

Renovatieplan

Roel Roelfzema is vanuit het bestuur van EDS belast met het ontwikkelen van de open club. Hij vertelt: "Vanuit de gemeente kwam een jaar of drie geleden de mededeling dat er geld beschikbaar was om de accommodatie te renoveren. Wij hadden destijds twee velden, een wedstrijdveld en een trainingsveld, wat in tamelijk slechte staat was. De gemeente vroeg ons of wij een plan konden maken voor die renovatie. Nou, dat wilden wij wel!"

Er volgden gesprekken met allerlei mensen in de omgeving: de accommodatie van EDS ligt op landgoed Avegoor, waar ook nog een aantal andere gebruikers gehuisvest zijn. Zoals een hotel met een renovatie behoevende tennisbaan en een leegstaande sporthall. Roelfzema: "Uit de gesprekken bleek dat er wel het één en ander speelde, dus we hebben onze visie op papier gezet en aan de gemeente gepresenteerd. En die visie was veel ingrijpender dan de reservering van de gemeente, maar zij waren meteen enthousiast. Wij kwamen met het voorstel om ons trainingsveld in te leveren voor verdere ontwikkeling van het gebied en het hoofdveld van kunstgras te voorzien., dat veel breder dan alleen voor voetbal ingezet kan worden. Zodat we ook voor andere mensen uit onze dorpen iets te bieden hebben."

De gemeente had voor de renovatie een reservering, maar het nieuwe kunstgrasveld kostte veel meer. Toch heeft  de gemeenteraad  ingestemd met het voorgestelde plan. Met de aanleg van het veld was de tweede fase na de visievorming gereed. Roelfzema: "Twee keer hebben we vervolgens geprobeerd om gezamenlijk een subsidie in het kader van de Sportimpuls ('sportdorp') aan te vragen, maar die is helaas ondanks het vele werk dat daarin gestoken is, twee keer afgewezen. Het voordeel was wel dat we nu een brede coalitie hebben vanuit de dorpen en nu zijn we met gemeente en provincie bezig in het kader van vitale sportparken en open clubs. Langs die weg lopen nu ook de subsidiestromen."

De boel opengooien

Roelfzema vervolgt enthousiast: "We willen als EDS meer dan alleen voetbal aanbieden en gooien de boel open, letterlijk ook! Bosschages en hekken zijn weggehaald en we kijken of er ook nieuwe gebruikers te interesseren zijn voor deze plek. Zo zijn er hardloopclubjes die het missen om met elkaar een drankje te drinken na afloop en mountainbikers die graag ergens hun fiets afspuiten. Of zijn er ouderen die graag koken en jeu de boulen. Hen verwelkomen we graag."  

Samen met het Fletcher Landgoed Hotel Avegoor gaat EDS de tennisbaan exploiteren, en men wil er ook een padelbaan aanleggen. Roelfzema: "We zitten nu in de tweede fase van het plan, we willen nu het sportpark verder uitbouwen om zo het volume van de community te laten stijgen."

Er zijn voor het dorp

Roelfzema is heel goed te spreken over de samenwerking met de gemeente. "We hebben een eigen contactpersoon, die heel goed op de hoogte is en die binnen het ambtelijk apparaat alles voor ons regelt. Begin 2018 komt de volgende subsidiefase, waarin het uitbouwen van de club tot vitaal sportpark op het programma staat. Roelfzema: "Ik denk dat het voor ons soort clubs de bedoeling is. Wij zijn opgericht in 1945, destijds als sportclub die voetbal, atletiek en hardlopen bood in het dorp. Daar moeten we weer naartoe, maar dan vertaald naar de huidige tijd. Zorgen dat we de dorpsbewoners de mogelijkheid bieden te sporten en te bewegen. Met bijvoorbeeld strippenkaarten voor het gebruik van het zwembad van het hotel en het bieden van een ontmoetingsplek voor ouderen die willen bewegen. Zo kunnen we echt iets betekenen voor onze dorpen! En natuurlijk ook nog gewoon lekker voetballen."

Meer mooie voorbeelden van open clubs vind je hier.

 

Open club

Vond je dit artikel nuttig?

Ik kon hier wat mee / dit was niet nuttig (0) (0)

Artikelen binnen Open Club