‘Lang leve de (paarden)sportouder’

‘Lang leve de (paarden)sportouder’

De rol van de ouders speelt een belangrijke rol in de sport, en dat geldt zeker ook voor de paardensport. Daarom worden er vanuit het programma Veilig Sportklimaat ook door de KNHS bijeenkomsten georganiseerd om die rol te bespreken. Een mooi voorbeeld daarvan was de avond bij De Nijgraaf afgelopen zomer. “Het levert heel veel op”, aldus Christel de Boer.

De Boer is trainer Veilig Sportklimaat voor de KNHS en heeft inmiddels al behoorlijk wat bijeenkomsten ‘Lang leve de sportouder’ meegemaakt. “De bijeenkomst bij Rijvereniging en Ponyclub De Nijgraaf in Westervoort was heel goed. Dat had te maken met een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het feit dat zij stagiaires hadden ingezet om de avond te organiseren. Dat betekent natuurlijk dat de belasting niet bij het bestuur ligt. En die stagiaires hadden dat super gedaan! Daarnaast had de rijvereniging ook andere verenigingen aangeschreven, waardoor er een leuke, gevarieerde groep ouders bij elkaar was.”

Aangepast aan paardensport

Vanuit de KNHS heeft Christel de Boer al vanaf het begin de bijeenkomsten in het kader van het traject Veilig Sportklimaat begeleid. Specifiek waar het de rol van de ouders betreft benadrukt zij het belang van de aanpassing van de sessies aan de paardensport. “Kinderen of jongeren zijn nog meer dan bijvoorbeeld bij hockey afhankelijk van hun ouders in deze sport. We hebben een aantal inspiratiesessies georganiseerd, waaruit naar voren kwam dat er behoefte is aan meer aandacht voor de vraag hoe ouders in de sport staan. Dus daar spelen we hiermee op in.”

Ondersteuning

Het bleek lastiger dan gedacht om bijeenkomsten te organiseren voor ouders, waar de kinderen niet bij zijn. De Boer: “Ja, iedereen vindt het eigenlijk heel leuk dat er iets speciaal voor ouders georganiseerd wordt, maar we merken dat daar meer ondersteuning voor nodig is dan we vooraf ingeschat hadden.”

Stoplichtspel

Een heel goed onderdeel van de workshop is volgens De Boer het ‘stoplichtspel’. De Boer: “Dat is een geweldig instrument! De instructeurs ontvangen van ons een stoplichtspelpakket, en laten daarmee de kinderen de input leveren voor de inhoud van de avond. De kinderen maken kaartjes met acties van ouders, die ze als ‘rood’, ‘oranje’ of ‘groen’ inschalen. Dat gaat dus om gedrag van de ouders, wat het sportplezier van de kinderen laat dalen, gelijk blijven of vergroot. De ouders gaan dan tijdens de workshop deze kaartjes bij de juiste kleur leggen. En het confronteert, want ze kunnen niet zeggen: ‘Zoiets doe ik niet’ of ‘Dat gebeurt bij ons niet’, want het zijn hun kinderen, die het gezegd hebben!”

Tijdens de workshop vullen ouders dan ook zulke stoplichtkaartjes in. En door die kaarten te combineren met die van de kinderen komen er gedragsregels tot stand, waar kinderen en ouders elkaar op aan kunnen spreken. De Boer: “Het is gemakkelijker om tegen je moeder te zeggen: ‘Mam, dat is wel rood, wat je nu doet’, het helpt om de grenzen te bewaken.”

Talententeams

De inspiratiesessies en bijeenkomsten worden door de KNHS ook voor de talenten- en belofteplannen gebruikt. De Boer: “Juist bij jonge talenten is het goed om met de ouders te praten over de omgang met hun kind in de sport. En bij die groep is de uitkomst van het stoplichtspel ook soms heel verrassend, omdat we daar ook met pubers werken. Dat levert leuke kretenkaartjes op!”

Meer informatie over de workshops vind je hier. Meer goede voorbeelden uit de paardensport vind je hier.

Beleid
Veiligheid
Sportclubs
Paardensport
Sportiviteit
Respect
Best practice

Vond je dit artikel nuttig?

Ik kon hier wat mee / dit was niet nuttig (1) (0)

Artikelen binnen Veilig Sportklimaat