Subsidies

Subsidies

Een sterke sportclub heeft zijn financiële zaken op orde. Een sluitende begroting is echter lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. Onderhoud van de accommodatie, verduurzaming, sportmaterialen, inkoop voor de kantine, het zijn allemaal forse kostenposten. Dan is het goed om te weten welke verschillende manieren er zijn om voldoende financiële middelen te generen. Natuurlijk is er de ledencontributie, maar ook op het gebied van subsidies zijn er veel opties. Het is een kwestie van weten wat er mogelijk is en de juiste wegen bewandelen om voor bepaalde middelen in aanmerking te komen.

Subsidies, waar vind ik wat?

Er zijn veel verschillende soorten subsidies en het is dan ook verstandig dit onderwerp voldoende aandacht te geven, maar voor welke subsidies komt jouw club in aanmerking? Het is een bekend euvel, maar voor sportclubs is er ook een adequate wijze om in de veelheid aan subsidies je weg te vinden. Waar tot voor kort de Sportsubsidiewijzer je leidraad was in sportsubsidieland, is dat vanaf nu de subsidiedatabase van Kenniscentrum Sport.

Deze database biedt een compleet overzicht van subsidies voor organisaties in de sport. Het is daarmee een prima vervanging van de Sportsubsidiewijzer, die op termijn gaat verdwijnen. De database biedt bijvoorbeeld inzicht in alle mogelijkheden binnen landelijke subsidies als de Sportimpuls met de regelingen voor specifieke doelgroepen, zoals Kinderen sportief op gewicht en Jeugd in lage inkomensbuurten. Maar in de database vind je ook subsidiemogelijkheden van vele fondsen of foundations, waar sportverenigingen subsidie kunnen aanvragen voor allerlei activiteiten. Bekende namen in dat opzicht bijvoorbeeld het Oranjefonds, de Johan Cruyff Foundation, de Dirk Kuyt Foundation, het Fonds Gehandicaptensport en nog veel meer. Om deze database te kunnen gebruiken, moet je een inlog aanvragen. Nadat je hebt ingelogd, kun je door de beantwoording van een aantal vragen zo goed mogelijk je weg vinden naar de subsidie die jij zoekt.

Sportimpuls

Voor stimulering van sport en bewegen in je eigen omgeving bestaat een speciale subsidieregeling: de Sportimpuls. De Sportimpuls ondersteunt lokale sport- en beweegaanbieders financieel bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. Deze regeling is er dus zeker ook voor sportclubs. In samenwerking met andere partijen kunnen sportactiviteiten worden ontwikkeld en aangeboden om meer mensen te laten sporten, bijvoorbeeld groepen die uit zichzelf niet makkelijk met sport in aanraking komen.

Die samenwerking is bij dit soort projecten essentieel. Bijvoorbeeld samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders onderling, tussen sportaanbieders en gemeenten, onderwijs-, welzijns-, zorginstellingen, GGD en het bedrijfsleven. Clubs die een dergelijk project willen opstarten, kunnen  een aanvraag indienen voor budget uit de Sportimpuls. De Sportimpuls bestaat naast de ‘reguliere’ ronde ook uit de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht.

Niet elke activiteit die het sport- en beweegaanbod in de buurt ten goede komt, kan zomaar rekenen op steun uit de Sportimpuls. Iedere Sportimpulsaanvrager moet sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls kiezen. De Menukaart Sportimpuls is een overzicht van succesvol sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren ontwikkeld is door bonden, beweegaanbieders, fitnessorganisaties en andere organisaties. Let wel op, er zijn twee Menukaarten: één Menukaart Sportimpuls voor de Sportimpuls Regulier en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten, en één Menukaart Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. Hoe de aanvraag exact verloopt en hoe de beoordelingsprocedure verloopt, is te vinden op www.sportindebuurt.nl.

Het is natuurlijk ook heel goed mogelijk dat je op jouw club een activiteit hebt bedacht die voor veel meer partijen bruikbaar is ter vergroting van hun sport- en beweegaanbod. In dat geval komt de activiteit wellicht in aanmerking om te worden toegevoegd aan de Sportimpuls Menukaart. Heb je succesvol sport- en beweegaanbod en geloof je dat dit op meer plekken in Nederland sterk kan bijdragen aan meer sport en bewegen in de buurt? Kijk dan voor de mogelijkheden voor het aanmelden van nieuw aanbod op de website van Effectief Actief.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid zijn er ook subsidiemogelijkheden. Die hangen vooral met accommodaties samen, daar worden deze mogelijkheden uitvoerig besproken.

Vond je dit artikel nuttig?

Ik kon hier wat mee / dit was niet nuttig (7) (2)

Artikelen binnen Financiën