Belastingen

Belastingen

Ook als sportvereniging heb je in meer of mindere mate te maken met belastingen. Wat mag wel, wat mag niet? En hoe zorg je als club ervoor dat je alle zaken overzichtelijk op een rijtje houdt? 

Daarvoor bestaan meerdere ondersteuningsmogelijkheden. 

Allereerst heeft de sport het Handboek Wet- en Regelgeving opgesteld. De hoofdstukken 11 t/m 14 daarin zijn gewijd aan diverse belastingen. De inkomstenbelasting kan relevant zijn voor clubs, al is het feitelijk natuurlijk zo dat dit met name de werknemer aangaat en minder de werkgever. Toch vervult de werkgever vaak een informatiefunctie en is het ook voor sportclubs goed om voldoende kennis op te doen. In het Handboek Wet- en Regelgeving wordt onder Inkomstenbelasting (Artikel 14) helder uitgelegd waar je mee te maken kan krijgen en hoe je te werk moet gaan.

Hetzelfde geldt voor de loonbelasting (Art. 11). Als je als club mensen in loondienst hebt, moet uitbetaling op de juiste manier gebeuren en ben je ‘inhoudingsplichtig’, met alle regels van dien. Lees goed na hoe je precies moet omgaan met de loonbelasting. Daarnaast komen ook nog omzetbelasting en vennootschapsbelasting in het Handboek aan de orde.

De site www.sportwerkgever.nl is een handige site voor sportverenigingen die belast zijn met werkgeverstaken. Op deze website staat behalve veel informatie ook een aantal handige instrumenten. Hoofdthema’s zijn werknemers, vrijwilligers, zelfstandigen en verenigingen.

Ook de Belastingdienst probeert sportverenigingen zo goed mogelijk te informeren over sport en belasting. Daarvoor hebben zij een speciale website ontwikkeld. Deze website is speciaal ontwikkeld voor sportverenigingen en behandelt veel voorkomende vraagstukken, zoals btw, het werken met vrijwilligers en de kansspelbelasting. Sinds 1 september 2016 is de ondersteuning van verenigingen bij vragen over belastingen volledig digitaal geworden. Dat houdt in dat er naast de website ook een aantal digitale wegwijzers en een webcareteam is, waar je als club via Twitter vragen aan kunt stellen.  

Vond je dit artikel nuttig?

Ik kon hier wat mee / dit was niet nuttig (0) (0)

Artikelen binnen Financiën