Bancaire lening

Bancaire lening

Door privatiseringen van vastgoed door gemeenten zijn sportverenigingen voor een investering in hun accommodatie steeds vaker genoodzaakt zelf voor financiering te zorgen. Om investeringen mogelijk te maken moeten sportorganisaties frequenter een deel bancair financieren. Banken zijn dikwijls niet bereid een financiering te verstrekken aan een sportvereniging indien er geen zekerheden beschikbaar zijn.      

De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft als doel het bevorderen van het bezit van accommodaties door sportorganisaties, door borgstellingen af te geven aan banken ten behoeve van sportverenigingen. Zodoende heeft de bank zekerheid dat de lening zal worden terugbetaald. SWS is een onafhankelijke stichting die in 1980 is opgericht op initiatief van VWS, NOC*NSF en De Lotto.   

Bij een algemene borgstelling kan SWS maximaal 50% van de financiering garanderen. Van de betreffende gemeente waar de vereniging is gevestigd wordt verwacht dat ook door hen een 50% garantstelling wordt verleend. De vereniging kan zodoende 100% zekerheid ten opzichte van de bank overleggen, waardoor een marktconform rentepercentage voor de financiering gegarandeerd is. Daarnaast is de gemeente vaak eigenaar van de ondergrond van de accommodatie. SWS stelt dat een vereniging het recht moeten hebben om de accommodatie minimaal de looptijd van de financiering te kunnen gebruiken.

Wanneer de lening echter betrekking heeft op het verduurzamen van een accommodatie, dan kan er een 'borgstelling duurzaam' worden verstrekt door SWS, die dan zelfs 100% van de lening kan bedragen. Hier vind je nadere informatie over deze aparte regeling. Goede voorbeelden ter inspiratie vind je hier.

Stappenplan Duurzaamheid

Als je als vereniging aan de slag gaat met je accommodatie, gebruik dan het interactieve stappenplan ‘Verduurzaming Sportaccommodaties’. Dit stappenplan beschrijft in zeven stappen hoe je jouw sportaccommodatie kunt verduurzamen en belangrijke documenten en actiepunten voor de lange termijn kunt borgen. Meer informatie over duurzaamheid vind je hier

Vond je dit artikel nuttig?

Ik kon hier wat mee / dit was niet nuttig (2) (0)

Artikelen binnen Financiën