Duurzaamheid

Duurzaamheid

In onze samenleving is het onderwerp duurzaamheid niet meer weg te denken. De term wordt veel gebruikt, en ook de sportvereniging wordt ermee geconfronteerd. Duurzame ontwikkeling is veel meer dan een hippe term en ook meer dan het milieu alleen. Het gaat om de drie p’s waarmee we ons ontwikkelen naar een betere toekomst voor de mens en haar leefwereld: People, Planet en Profit.

Wat betekent duurzaamheid voor de sportvereniging? Heel algemeen gesteld: duurzaam verenigen is het afwegen van sociale, economische en milieuaspecten bij het organiseren van een sportvereniging. Iets concreter betekent duurzaam verenigen dat bij alle activiteiten wordt gestreefd naar optimale winst voor mens, milieu én clubkas. Het doel van duurzaam verenigen is het versterken van de vereniging voor haar leden en de (directe) omgeving nu en in de toekomst.  

Het onderwerp duurzaamheid wordt ingedeeld in de volgende thema’s:

  • Energie: energiebesparing, energieopwekking

  • Water: waterbesparing

  • Afval: besparen, scheiden en verwerken

  • Green Deal: het duurzaam onderhouden van sportvelden

  • Financiën en subsidies: een overzicht van mogelijkheden en betrokken instanties

  • Wet- en regelgeving: relevante regels op een rijtje.

Veel organisaties in Nederland houden zich met deze onderwerp bezig, daarom zullen de hieronder volgende pagina’s veel links naar deze instanties bevatten.

Vond je dit artikel nuttig?

Ik kon hier wat mee / dit was niet nuttig (0) (0)

Artikelen binnen Duurzaamheid