Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Een sportclub anno 2016 is gebaat bij een ambitieus, gemotiveerd en vooruitstrevend bestuur. Nieuwe plannen en besluiten van het bestuur moeten de club vooruit helpen. Clubs moeten echter ook aan de geldende wet- en/of regelgeving voldoen. Wetten en regels kunnen complex zijn en voor een voorzitter kan heel andere regelgeving relevant zijn dan voor bijvoorbeeld een penningmeester of een secretaris. Aan welke wettelijke eisen moet een stichting voldoen, wat zijn de exacte bevoegdheden van een voorzitter en welke consequenties hebben bepaalde besluiten?

Handboek Wet- en Regelgeving

Om clubbestuurders te helpen bij deze en andere vragen op het gebied van wet- en regelgeving riep NOC*NSF in 2005 in samenwerking met CIVIQ (Instituut Vrijwillige Inzet) en IOS (Interprovinciale Organisatie Sport) het 'Handboek Wet- en regelgeving' in het leven. 

Dit boekwerk, dat sinds 2005 regelmatig geüpdatet en geactualiseerd is, behandelt de voor clubbestuurders relevante onderwerpen waarbij wet- en regelgeving essentieel is en maakt daarbij steeds onderscheid tussen informatie die de bestuurder moet kennen en praktijkvoorbeelden die aansluiten op die informatie. Rechten en plichten van bestuurders, de voorzitter, de penningmeesters, de secretaris en vrijwilligers, belastingvormen, drank en horeca, de warenwet, auteursrechten, het komt allemaal aan de orde. Selecteer het onderwerp dat voor jou van toepassing is, lees de teksten en zorg dat je goed beslagen ten ijs komt. Je weg vinden in wet- en regelgeving is een kwestie van weten wat voor jou relevant is en dat is exact waar het handboek voor dient.

Regelhulp Sportbestuur

Een sportvereniging heeft te maken met allerlei wet- en regelgeving, bijvoorbeeld bij het inzetten van vrijwilligers en personeel en op het gebied van horeca, accommodaties en evenementen. Als bestuurder van een sportvereniging wordt je geacht alle relevante wetten en regels te kennen. Praktisch gezien is dat bijna onmogelijk. Maar, als er wetten of regels binnen jouw sportvereniging (per ongeluk) niet worden nageleefd, zou jij als bestuurder wel (mede) aansprakelijk kunnen worden gehouden. De regelhulp Sportbestuur geeft je meer inzicht in de complexiteit van wetten en regels die van toepassing kunnen zijn op jouw sportvereniging en de concrete maatregelen die je als bestuurder moet nemen. 

Voorbeeld: privacy

Soms worden wijzigingen in wet- en regelgeving vooraf aangekondigd. Dat is bijvoorbeeld het geval met de wetgeving op het gebied van privacy. Daarvoor zal vanaf mei 2018 Europese wetgeving van kracht zijn. Wat dat voor jouw club betekent, lees je hier.

Modelovereenkomst (Wet DBA)

De WOS heeft afgelopen jaar lang en intensief met de Belastingdienst gewerkt aan modellen ‘Overeenkomst van opdracht’. Op 12 oktober heeft de Belastingdienst eindelijk goedkeuring gegeven aan sportspecifieke Modelovereenkomsten. De modellen bieden een belangrijk hulpmiddel bij het op juiste wijze inrichten van samenwerking met derden in de sport en vormen het sluitstuk van een zorgvuldige beoordeling van de arbeidsrelaties met niet-werknemers. Deze modellen kan je hier downloaden

Download modelovereenkomst

Advies nodig?

Heb je als bestuurder van een sportclub advies nodig over de toepassing van wet- en regelgeving? Dan kun je wellicht jouw vraag neerleggen bij de Sportdesk van EY.  Als Partner in Sport ondersteunen zij (samen met HVG) sportverenigingen met de Sportdesk. Hier kunnen sportverenigingen via sportdesk@nl.ey.com terecht met vragen op fiscaal, juridisch en administratief gebied.

Een tweede juridische adviesdesk voor de sport wordt geboden door DAS. Is jouw sportbond aangesloten bij DAS voor de Sport? Dan kun je altijd bellen met jouw eigen juristenteam over juridische vragen. Je wordt op de hoogte gehouden van relevante juridische ontwikkelingen en krijgt toegang tot handige voorbeelddocumenten.

Vond je dit artikel nuttig?

Ik kon hier wat mee / dit was niet nuttig (4) (9)

Artikelen binnen Bestuur & organisatie