Kennis- en Informatiesysteem Sport (KISS)

Kennis- en Informatiesysteem Sport (KISS)

In het Kennis- en Informatiesysteem Sport (KISS) is tot op wijkniveau inzichtelijk waar de leden van bij NOC*NSF aangesloten sportbonden wonen. Het betreft geen persoonsgegeven, maar bijvoorbeeld aantallen en percentages.  

Sportbonden kunnen deze informatie sport specifiek – met betrekking tot de leden van de eigen sportbond – bekijken en mogelijk delen. Mocht je daar in geïnteresseerd zijn? Neem dan contact op met jouw bond om te weten te komen wat de mogelijkheden zijn. Wanneer de sportbond je de gegevens niet kan leveren, is NOC*NSF in staat om de sportbond te helpen bij de vragen die zij heeft. 

Ben je meer geïnteresseerd in informatie die niet specifiek over één sportbond gaat, maar over alle leden van verschillende sportbonden, dan heeft je gemeente mogelijk meer informatie.

Vond je dit artikel nuttig?

Ik kon hier wat mee / dit was niet nuttig (0) (0)

Artikelen binnen Advies & ondersteuning