Menu
Inloggen

De Moderne Vijfkamp bestaat uit 5 verschillende takken van sport, destijds gebaseerd op de basisvaardigheden van de bereden officier: lopen, zwemmen, schieten, schermen en paardrijden. Sportschutter Baron Pierre de Coubertin, tevens oprichter van het Internationaal Olympisch Comité in 1912, introduceerde toen de Moderne Vijfkamp als vast onderdeel op de Olympische Spelen. Bij de huidige Olympische Spelen worden wedstrijden in 2 verschillende (olympische) moderne-vijfkampdisciplines (heren en dames) gehouden. Dit sportonderdeel valt sinds 2012 officieel onder de KNSA. De reglementen voor de Moderne Vijfkamp worden echter vastgesteld door de UIPM (Union Internationale de Pentathlon Moderne).

Vijf sporttakken 

Bij de Moderne Vijfkamp is het de bedoeling is dat men aan alle vijf sporttakken deelneemt. Op elk onderdeel behaalt de deelnemer een bepaalde score en voor elke behaalde score krijgt de deelnemer een aantal wedstrijdpunten. De deelnemer die aan het einde van de vijfkampwedstrijd de meeste wedstrijdpunten heeft, is de winnaar van die wedstrijd.

Verschillende afstanden

Het deelnemen aan de Moderne Vijfkamp gebeurt in leeftijden van 11 jaar tot 60+ jaar. Voor al die leeftijden zijn categorieën ingesteld naar leeftijd en geslacht. Bij de jongste deelnemers begint men met twee- en driekampen. Bij de wat oudere jeugd wordt dit uitgebreid naar een vierkamp. Zodra men 19 jaar of ouder is begint men aan de gehele Moderne Vijfkamp. De af te leggen afstanden bij het lopen en zwemmen zijn per categorie verschillend en worden bepaald aan de hand van de leeftijd. Zo wordt rekening gehouden met de fysieke omstandigheden voor jongeren tot 19 en atleten vanaf 35.  

De vijf onderdelen binnen de Moderne Vijfkamp zijn:

  • schermen 
  • zwemmen
  • paardrijden 
  • gecombineerd onderdeel (hardlopen en schieten)

Schermen

Het wapen waarmee geschermd wordt is een degen. Elke partij gaat om één treffer en duurt maximaal één minuut. Dat lijkt niet erg zwaar, maar schermen stelt hoge eisen aan de fysieke en mentale conditie van de deelnemer. Elke gewonnen partij levert een aantal wedstrijdpunten op; dit is afhankelijk van het aantal deelnemers. 

Zwemmen

Er wordt gezwommen over een afstand van 200 meter in een maximale tijd van 4.15 minuten. Er is geen bepaalde zwemslag verplicht, maar een goede vijfkamper zal de borstcrawl toepassen.

Paardrijden

De deelnemer legt een jachtspringparcours af, zo mogelijk zonder springfouten, met een snelheid van 350 meter per minuut. Dit parcours is 350 à 450 meter lang en bestaat uit 12 hindernissen. De deelnemer krijgt strafpunten als deze een springfout maakt of te veel tijd gebruikt. De deelnemer mag niet deelnemen met een eigen paard; de organisatie zorgt voor de paarden. Een paard wordt door loting toegewezen aan een deelnemer. Om het paard en de deelnemer aan elkaar te laten wennen mag de deelnemer 20 minuten vóór de start opstijgen en inrijden in de paddock.

Gecombineerd onderdeel 

In  dit onderdeel zijn de laatste twee disciplines met elkaar gecombineerd; hardlopen en schieten worden in deze discipline afgewisseld. De loopronde van 800 meter wordt in totaal vier (4) maal gelopen. Na elke loopronde wordt deze afgewisseld door een schietronde waarin de atleet met een laserpistool of een luchtdrukpistool 5 treffers dient te maken. Wanneer deze 5 treffers zijn behaald mag de atleet zijn of haar wedstrijd vervolgen met het looponderdeel. De schietrondes vinden dus in totaal 3 maal plaats. Het aantal deelnemers per doorgang is afhankelijk van het aantal schietbanen.

Meer weten?

Wilt u kennismaken met de moderne vijfkamp bij een vereniging? U vindt er een bij u in de buurt als u zoekt in de rechterkolom.

 

Foto: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.com