Menu
Inloggen

Martial Arts is een vechtkunst (letterlijk: “krijgskunsten”) en is een geheel van vechttechnieken en -tradities. Vechtkunsten zijn al zeer oud. De eerste tekenen van systematische training in bepaalde manieren van vechten dateren van het eerste millennium voor Christus.

Veel oosterse vechtkunsten komen voort uit religies als het Shintoïsme, het Taoïsme en het Zenboeddhisme. Andere vechtkunsten zijn gebaseerd op een erecode. Oosterse vechtkunsten kunnen daarnaast ook zaken als meditatie of alternatieve geneeswijzen, zoals acupunctuur, omvatten. Verder kunnen vechtkunsten nauw zijn verbonden met bepaalde dansen. Vechtkunsten worden vaak aangewend ter zelfverdediging.