Menu
Inloggen

Karate is meer dan een vechtsport. Met zijn lange traditie, focus op de ontwikkeling van het karakter en filosofische en pedagogische aspecten is het een sport – sommigen noemen het zelfs een kunst – die waardevol kan zijn voor een heel brede doelgroep met uiteenlopende doelen.

Oorsprong

Voor de oorsprong van karate moeten we ongeveer 2000 jaar terug in de tijd, naar een Chinese monnik. Daar liggen de wortels van het karate en in de loop van de honderden jaren daarna werd het geperfectioneerd als zelfverdedigingsmethode. Ook kreeg karate – dat toen nog ‘Te Do’ heette – een filosofisch aspect (Do). In het begin van de twintigste eeuw bereikte het karate Japan en daar werd het verder ontwikkeld. Ook onderdelen van de Japanse krijgskunsten werden toen in het karate geïntegreerd. Pas in 1957 vonden de eerste wedstrijden plaats. 

Georganiseerde sport

Tegenwoordig is karate wereldwijd verspreid en een goed georganiseerde sport. De World Karate Federation (WKF) is de officiële mondiale karate organisatie, die erkend wordt door de Internationale Olympische Commissie. Meer dan 50 miljoen karateka’s, verspreid over 160 landen, zijn lid van de WKF. Karate is altijd meer dan een wedstrijdsport gebleven. Ook het filosofische en pedagogische aspect is ten volle behouden.

De pijlers

Karate wordt beoefend als topsport, als breedtesport en als zelfverdedigingsmethode. De training is gefundeerd op drie pijlers: kihon, kata en kumite.

Kihon

Basistechnieken, zoals trappen, stoten, slagen, standen, ademhaling, pareren en verplaatsingen, worden getraind in de zogenaamde kihon.

Kata

Het kata is een vrij onbekend onderdeel van karate en is misschien nog het best te omschrijven als ‘alleengevecht’ of ‘schijngevecht’. Een kata is een stijlfiguur, een vaste serie bewegingen, waarmee de karateka een gevecht uitbeeldt tegen een of meer denkbeeldige tegenstanders. De eerste techniek is altijd verdedigend. Iedere kata heeft zijn eigen naam en betekenis, en iedere karatestijl kent zijn eigen kata’s. Oorspronkelijk werd het kata ontwikkeld als een manier om technieken te trainen en te perfectioneren. Tegenwoordig is het ook een wedstrijdvorm, waarbij de karateka op verschillende aspecten wordt beoordeeld.

Kumite

Onder dit trainingsonderdeel verstaat men het verrichten van gevechtshandelingen met een partner, zowel aanvallend als verdedigend.

Persoonlijke ontwikkeling

Karate-do kent een grote diversiteit aan verschijningsvormen. Die diversiteit maakt karate-do geschikt voor een grote doelgroep met uiteenlopende doelstellingen. Denk aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfbeeld, discipline, structuur, normen en waarden, respect, doorzettingsvermogen, assertiviteit, weerbaarheid en alle grond-motorische eigenschappen (kracht, coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, snelheid). Karate-do is dus niet zomaar een fysieke bewegingsvorm. Met name de focus op persoonlijke ontwikkeling geeft karate-do een belangrijke pedagogische waarde voor kinderen en volwassenen.

Voor iedereen

Het trainen van karate is voor iedereen en voor alle leeftijden geschikt. Van (kleine) kinderen tot aan senioren en alles daartussen. Voor kinderen is de opvoedkundige waarde van belang waarbij plezier, weerbaarheid (omgaan met pesten) en het omgaan met leeftijdsgenoten als belangrijke motivatie geldt. Voor de jeugd en adolescenten is het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfbeeld en een eigen identiteit van grote waarde. De competitiedrang neemt toe en de mogelijkheid om zich te meten met anderen vormt een belangrijke motivatie. Voor senioren komen de vormende waarde, de persoonlijke ontwikkeling meer naar de voorgrond. Daarnaast kunnen de gezondheidswaarde (fysiek en mentaal), de sociale waarde, mentale en fysieke weerbaarheid en natuurlijk ook de voldoening en plezier die ontstaat tijdens het bewegen en trainen voor elke doelgroep een belangrijke motivatie zijn.

Nieuwsgierig?

Nieuwsgierig geworden? En wil je eens kijken of karate ook wat voor jou is? Zoek dan een club elders op deze pagina of op de website van de Karate-do Bond Nederland.

 Foto: Shutterstock