Sporttypen

  • Denksport

Inspanning

Dit niveau geeft aan hoe intensief de sport kan zijn.

  • Zeer licht

Moeilijkheidsniveau

Dit niveau geeft aan hoe makkelijk of moeilijk deze sport aan te leren is.

  • Zeer makkelijk