Menu
Inloggen

Privacyverklaring Sportprofiel

Versie: 19 januari 2018

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites waar het “Sportprofiel” wordt gebruikt. Een actueel overzicht van deze websites is te vinden via sport.nl/gebruiksvoorwaarden. Deze websites worden hierna de “Websites” genoemd. Het is mogelijk dat op een later moment een wijziging in het overzicht van de Websites plaatsvindt.

Als je bij één van de Websites een Sportprofiel aanmaakt dan kun je deze dus ook gelijk gebruiken voor de andere Websites. Wel zo makkelijk!

Deze privacyverklaring beschrijft hoe NOC*NSF omgaat met jouw persoonsgegevens, die wij van jou ontvangen wanneer je gebruik maakt van jouw Sportprofiel.

Wat is Sportprofiel?
Een Sportprofiel geeft je toegang tot jouw eigen profiel. Wat je met dit profiel kunt doen verschilt per Website. Je kunt je bijvoorbeeld aanmelden voor een sportactie die wordt georganiseerd, of je kunt je aanmelden voor een nieuwsbrief voor sportclubs. Sportprofiel geeft je dus toegang tot extra’s die je per Website kunt aanvragen door je aan te melden of je voorkeuren door te geven. Elke Website biedt haar eigen extra mogelijkheden.

Welke gegevens verwerkt NOC*NSF voor het Sportprofiel?
Om een Sportprofiel aan te maken dien je de volgende gegevens in te vullen:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum

Daarnaast kun je optioneel de volgende gegevens invullen:

 • Postcode
 • Geslacht

Je kunt je ook registreren via jouw Twitter-account of Facebook-account. In dat geval verwerken wij ook bovenstaande gegevens plus mogelijk extra gegevens van jouw Twitter of Facebook account, maar dat hangt af van de privacy-instellingen van jouw account en de privacy voorwaarden van Twitter/Facebook.

Bovenstaande genoemde gegevens zijn de “Basisgegevens”.

Als je eenmaal jouw Sportprofiel hebt aangemaakt kun je per Website binnen je profiel extra opties kiezen of extra gegevens invullen. Per Website kan dit verschillen;

 • Gegevens die jouw voorkeur aangeven: bijvoorbeeld welke thema’s, sporten of tags je interessant vindt;
 • Gegevens die iets zeggen over jouw achtergrond: bijvoorbeeld tot welke doelgroep je behoort, hoe vaak je sport, je conditie
 • Gegevens over de (sport)activiteit waarvoor jij je aanmeldt: bijvoorbeeld een sportactiviteit tijdens de AH Sportactie
 • Telefoonnummer en noodnummer: deze kunnen worden ingevuld in je Sportprofiel. Als je je inschrijft voor een sportactiviteit, dan kan de sportaanbieder contact met je opnemen of kan de sportaanbieder het noodnummer bellen als er iets met jou gebeurt tijdens de sportactiviteit.

Dit zijn de “Extra Gegevens”.

Daarnaast kun je per Website een nieuwsbrief aanvragen zodat je van al het laatste nieuws op de hoogte bent. Hoe dit werkt, lees je in het kopje onder ‘nieuwsbrief’.

Zie verder ook de cookieverklaring op de Website(s) waarin toegelicht wordt wat we nog meer registreren.

Doeleinden:  Waarom verwerkt NOC*NSF jouw (persoons)gegevens?
NOC*NSF verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om je in staat te stellen gebruik te kunnen maken van Sportprofiel;
 • om je te informeren over Sportprofiel;
 • om een leeftijdscheck te kunnen uitvoeren;
 • om je in contact te kunnen brengen met sportclubs of andere derde partijen, en je in dat kader eventueel Basisgegevens en/of Extra Gegevens met deze sportclubs of andere derde partijen zal delen, mits je zelf daarvoor aanmeldt (bijvoorbeeld door je in te schrijven voor een sportactiviteit tijdens de AH Sportactie);
 • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
 • voor het verbeteren van de Websites en dienstverlening van NOC*NSF;
 • om je eventuele evaluaties (voor marketingonderzoek) te kunnen sturen;
 • om mogelijk de Websites voor je te personaliseren op basis van je Basisgegevens, Extra Gegevens en/of je klikgedrag (bijvoorbeeld je geeft aan geïnteresseerd te zijn in voetbal, dan zouden wij je meer voetbal gerelateerde informatie kunnen laten zien);
 • voor het aan jou kunnen verzenden van de digitale nieuwsbrieven en additionele (promotionele) e-mails, al dan niet gepersonaliseerd op basis van je Basisgegevens, Extra

Gegevens en/of je klikgedrag (dit verzenden wij alleen als jij je hiervoor expliciet hebt aangemeld op de Website(s), waarvoor je je ook weer kunt uitschrijven);

 • voor statistische doeleinden.

Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Persoonsgegevens worden niet door NOC*NSF aan derde partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is of als je jezelf inschrijft voor bijvoorbeeld een sportactie bij een derde. Schrijf je je bijvoorbeeld in voor een sportactiviteit tijdens de AH Sportactie dan zal NOC*NSF jouw naam doorgeven aan die betreffende sportaanbieder. Als je jouw e-mailadres, telefoonnummer, noodtelefoonnummer en/of leeftijd hebt ingevuld in je Sportprofiel, zullen deze ook aan die sportaanbieder worden verzonden. De sportaanbieder kan via het onlinesysteem (bijvoorbeeld voor de AH Sportactie) aan jou een e-mail sturen.

De betreffende derde partijen (zoals de sportaanbieder) hebben mogelijk hun eigen privacybeleid voor de verwerking van jouw (persoons)gegevens. NOC*NSF is niet verantwoordelijk voor die verwerking.

Als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief en updates dan wordt jouw e-mailadres ook niet aan derde partijen verstrekt. NOC*NSF kan je wel benaderen met informatie van/over een derde (zie hieronder nieuwsbrief) zoals bijvoorbeeld door het versturen van een e-mail met een actie over een sportevenement, maar NOC*NSF zal jouw gegevens niet aan deze derde verstrekken. De actie zal door NOC*NSF worden verzonden.

Nieuwsbrief
Met jouw Sportprofiel kun je per Website je aanmelden voor een nieuwbrief en additionele (promotionele) e-mails. Dit doe je door op je profiel aan te geven dat je dit wilt ontvangen en je geeft daarbij aan hoe vaak je de nieuwbrief wilt ontvangen (de frequentie). De nieuwsbrief bevat het laatste nieuws gerelateerd aan de Website waarvoor je de nieuwsbrief aanvraagt. Ook kunnen er gerelateerde evenementen, merchandise, acties en prijsvragen, over sportevenementen en over aan de Nederlandse sport gerelateerde sponsoren en haar diensten in worden opgenomen. 

Daarbij kan het zijn dat je ook doelgroepgerichte informatie ontvangt gebaseerd op jouw Basisgegevens, Extra Gegevens en/of je klikgedrag.

Als je je voor een nieuwsbrief aanmeldt, kunnen wij jou ook sporadisch additionele (promotionele) e-mails versturen die gerelateerd zijn aan de Website waarvoor jij de nieuwsbrief hebt aangevraagd. Dit kan ook doelgroepgerichte informatie bevatten gebaseerd op jouw Basisgegevens, Extra Gegevens en/of je klikgedrag.

Ik wil de nieuwsbrief niet langer ontvangen. Hoe kan ik mij uitschrijven?
Je kunt je op twee manieren uitschrijven voor de nieuwsbrief:

 1. door gebruik te maken van de opt-out die in elke nieuwsbrief is opgenomen
 2. door in je Sportprofiel de optie van de nieuwsbrief uit te klikken.

Heb je je ingeschreven voor meerdere nieuwsbrieven van verschillende Websites en wil je ze allemaal stop zetten? Dan kun je je per nieuwsbrief uitschrijven.

Eenmaal uitgeschreven voor een nieuwsbrief, dan zal je de additionele (promotionele) e-mails ook niet meer ontvangen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik mijn Sportprofiel verwijder?
Als je jouw Sportprofiel geheel verwijdert dan heb je op geen enkele Website meer toegang tot je profiel. NOC*NSF zal je voornaam, achternaam en e-mailadres (en eventuele ingevulde telefoonnummers) niet langer gebruiken en verwijderen. De overige gegevens zullen alleen worden bewaard voor statistische doeleinden. Die gegevens zullen niet meer naar jou te herleiden zijn.

Mocht je een Extra Gegeven verwijderen in één van de profielen op de Website, dan zal voor die Website dat gegeven niet meer gekoppeld zijn aan “Sportprofiel”. Bijvoorbeeld, je geeft aan niet langer geïnteresseerd te zijn in voetbal op een Website. Dan wordt je profiel voor die Website losgekoppeld van de interesse voetbal en zal je niet meer extra voetbal gerelateerde artikelen zien. NOC*NSF gebruikt vanaf dat moment je voormalige interesse (in dit geval in voetbal) alleen nog voor statistische doeleinden.

Toestemming voor de verwerking
Voor het verwerken van je gegevens in lijn met deze privacyverklaring vragen wij jouw toestemming.  Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, moet deze toestemming op grond van de wet door jouw ouder of voogd worden gegeven.

Wijzigen van deze privacyverklaring
Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Websites plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring.  Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst. Indien nodig, zullen wij je vragen om akkoord te gaan met de nieuwe privacyverklaring.

Andere verwerkingen van (persoons)gegevens
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van (persoons)gegevens door NOC*NSF voor het Sportprofiel. Voor andere verwerkingen van persoonsgegevens door NOC*NSF geldt mogelijk een ander privacybeleid. Neem bij vragen daarover contact met ons op.

Vragen?
Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door NOC*NSF of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft (recht van verzet, inzage, correctie of verwijdering), neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)
(Kamer van Koophandel nummer: 09059703)

Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
privacy@nocnsf.nl