Open Club

Open Club

Sportverenigingen anno nu zijn een onderdeel van een voortdurend in beweging zijnde samenleving. Als club merk je dat de vraag van je leden en potentiële leden verandert, dat er andere organisaties in de buurt zijn met wie je als club mooie samenwerkingsverbanden kunt creëren. En zo je bestaansrecht voor nu en voor de toekomst kunt verzekeren. Openheid, uitnodigend zijn voor iedereen die wil sporten en bewegen en ondernemend genoeg om kansen te signaleren en te benutten, dat kenmerkt de open club.

In dit thema vind je toelichtingen op de open club filosofie, op de houdingen die zo´n club kenmerken, op de ondersteuning in de vorm van Clubsessies en vooral vind je hier veel mooie voorbeelden van andere clubs, die steeds op hun eigen wijze invulling gegeven hebben aan hun idee van een open club. Laat je inspireren!

Wil jij als sportclub meer ‘open’ worden, maar vraag jij je af hoe pak ik dit nou aan? Dit vervolg filmpje helpt je op weg en biedt een viertal ondersteunende handvatten.

Artikelen binnen Open Club