Nationale sportweek start 16 september 2022

Juist nu is dat belangrijk. De sportdeelname index is als gevolg van de coronacrisis erg afgenomen en nog lang niet terug op het oude niveau. Onder jongeren is de terugloop relatief het grootst. 

Lees er alles over op

nationalesportweek.nl