Subsidie mogelijkheden voor internationale sportevenementen

In het Beleidskader sportevenementen wordt het evenementenbeleid voor de komende jaren beschreven. De zogeheten aansprekende internationale sportevenementen én de verdere vergroting van de maatschappelijke spin off spelen daarin een belangrijke rol. In het beleidskader zijn ook de criteria en voorwaarden opgenomen waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen.

De Nederlandse Sportraad adviseert over een subsidieaanvraag. Op hun website staat meer informatie over de procedure en de criteria.

Mocht u vragen hebben over het indienen van een subsidieaanvraag, dan kunt u contact opnemen met de volgende personen: